38 11 i II 22 i |i K I ij VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING I Maand. Maand. IH 2.245,— ƒ159.224,— 61.607,— ƒ3.004,23 53 ƒ1.162,40 53 Wachtgeld. Lonen reservisten. Totaal. Takken van dienst. 1.110’48 1.110,48 11.053,42 12.163,90 Restant-wachtgeld en -uitkeringen (UV ’52) 108.903,48 2) 108.903,48 110.013,96 11.053,42 Totaal 121.067,38 Januari Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September October November December 1) Uitkeringsverordening 1952. 2) Dit bedrag moet worden verminderd met 109,69 voor terugontvangen en terug te ontvangen wachtgelden. 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 925 423 313 269 201 184 265 244 210 252 209 300 Totaal bedrag der uitkeringen. 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 159 124 120 146 114 112 132 87 98 130 142 201 3.638,98 3.777,31 3.637*13 3.638,98 3.777,31 1.110,48 3.637,13 Gemiddeld uitgekeerd bedrag per persoon per week. Gemeentewerken Huisvesting, Gemeentelijk Bureau voor de Onderwijs (Afdeling Gemeentesecretarie) Politie w Gemiddeld uitgekeerd totaal bedrag per week. Januari Februari Maart April Mei Juni ïuli Augustus September October November December Aan tal we ken. 6.472,— 5.118,— 5.056,— 5.964,— 4.125,— 4.567,— 4.795,— 3.135,— 3.537,— 4.817,— 5.687,— 8.334,— Gemiddeld uitgekeerd bedrag per persoon per week. 9» 1 BIJLAGE XVIII. Overzicht van De wedden Totaal aantal uitke ringen. i Totaal aantal uitke ringen. ƒ40,70 I „41,27 42,13 40,85 36,18 40,78 36,33 36,02 36,09 37,05 40,05 41,46 ƒ1.294,40 1.279,50 1.264,— 1.192,80 1.031,25 1.141,75 959,— 783,75 884,25 963,40 1.421,75 1.666,80 7 1 565 Aan tal j we- ken. het totaal uitgekeerde bedrag aan wachtgelden, uitkeringen en en lonen, verdiend in gemeentedienst, gesplitst naar de takken lonen, van dienst. 3 795 ;<|S BIJLAGE XVI. Overzicht van de aantallen, de bedragen en de weekgemid- delden der uitkeringen ingevolge de regeling Sociaal-econo- mische hulpverlening aan zelfstandigen, groep B. 37.042,— 18.126,— 14.598,— 10.960,— 7.552,— 8.058,— 11.225,- 10.138,— 8.881, 9.883,— 9.020,— 13.741,— 7.408,40 4.531,50 3.649,50 2.192,— 1.888,— 2.014,50 2.245, 2.534,50 2.220,25 1.976,60 2.255,— 2.748,20 Totaal bedrag der uitkeringen. Gemiddeld uitgekeerd totaal bedrag per week. I 40,05 42,85 46,64 40,74 37,57 43,79 42,36 41,55 42,29 39,22 43,16 45,80 BIJLAGE XVII. Overzicht van de aantallen, de bedragen en de weekgemid- delden der uitkeringen, verstrekt aan zelfstandigen, groep A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 500