38 23 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Bedrijven en diensten. Bedrag. 5.601.81 Totaal ƒ108.793.99 Woningdienst, Gemeentelijke Ziekenhuizen, Gemeente- Apotheek, Gemeente- Badbeheer, Stichting Centraal Bescherming Burgerbevolking, Bureau Bouw- en Woningtoezicht, Gemeentelijk Duinwaterleiding Electriciteitsbedrijf, Gemeentelijk Financiën (Afdeling Gemeentesecretarie) Gasbedrijf, Gemeentelijk Gemeentesecretarie U U 38.985.21 3.731.51 163.62 82.73 2.143.65 2.466.02 7.091.66 4.365.39 274.15 5.113.93 1.525.43 4.710.78 6.328.18 1.539.93 1.274.08 1.740.36 5.247.79 2.093.25 6.626.76 1.129.76 2.790.31 1.366.20 905.95 1.405.09 90.24 1.612.13 w 3.989.68 u 1.094.90 w 4.019.03 u ƒ38.893.88 w 91.33 u u u ‘)w w 2)u„ U U U U U W U U W W U U W U Gemeentewerken Grondbedrijf, Dienst van het Gemeentelijk Haven- en Marktwezen, Gemeentelijke Dienst van Huisvesting, Gemeentelijk Bureau voor de Lichamelijke Opvoeding, Haagse Stichting voor Onderwijs (Afdeling Gemeentesecretarie) Plantsoenen, Gemeente- Politie Reinigingsdienst, Gemeentelijke Schoolkinderzorg, Gemeentelijke Dienst voor Schone Kunsten, Gemeentelijke Dienst voor Slachthuis, Openbaar Sociale Belangen, Gemeentelijke Dienst voor Vakcursus voor Werklozen Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, Gem. Bureau voor 5.212.30 w 1.115.88 u 3.754.34 w 611.05 u 1) w. wachtgeld. 2) u. uitkering. BIJLAGE XIX. Verdeling restant wachtgeld en uitkeringen, uitbetaald aan niet of niet volledig tewerkgestelden, en aan tewerkgestelden op een lagere bezoldiging dan in laatste dienstbetrekking.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 501