39 I 4 Aanleidingen tot ondersteuning. In de loop van 1953 werd aan 3 458 partijen onder steuning toegekend. De aanleidingen waren als volgt: 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 360 284 286 319 313 345 348 1 083 1 025 868 676 331 374 392 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Ondersteunde partijen niet-Nederlanders. In ondersteuning per: Nationaliteit. 1-1-49 M-50 1-1-51 1-1-52 1-1-53 31-12-53 Aanleidingen. Partyen. 158 4,6 364 10,5 1 1 119 32,4 1 630 18,2 1 2 24 0,7 1 Ouderdom 768 22,2 Niet te rubriceren aanleidingen 395 11,4 1 1 1 1 Totaal 3 458 100 90 110 170 Meervoudige ondersteuning. Redenen. Partijen. 1 748 50,5 Werkweigering 28 Jaar. Jaar. Fraude 21 76 2,2 37 1,1 284 8,2 156 4,5 Ondersteunde ouden van dagen. ziekenhuis, e.d. 393 11,4 115 3,3 Alimentatie is voldoende 187 5,4 Niet te rubriceren redenen 416 12,0 Totaal 3 461 100 Tijdstip. 74 146 67 133 Duur van de ondersteuning. Van de 10 100 steunpartijen, die in 1953 een of meer uitkeringen genoten, ontvingen 5 100 partijen geduren- het gehele jaar ondersteuning. De overige 5 000 par tijen werden gedurende een deel van het jaar onder steund. Overbrenging naar Sociale Voor- zieningsregeling Uitkeringen ingevolge Noodwet Ouderdomsvoorziening Redenen van steunintrekking. In de loop van 1953 werd van 3 461 partijen de on dersteuning ingetrokken. De redenen waren als volgt: Overlijden van het gezinshoofd of ander lid van het gezin Ziekte of ongeval van het gezins hoofd of ander lid van het gezin Werkloosheid (niet door ziekte of ongeval) Gedwongen of vrijwillig vertrek van het gezinshoofd Amerikaanse Belgische Chinese. Duitse Engelse Franse Hongaarse Indonesische Italiaanse Letlandse Lithause Luxemburgse Oostenrijkse Poolse Portugese Roemeense Russische Tsjechische Yoegoslavische Zuidafrikaanse Zwitserse Staatloos Totaal 1- 1-49 1- 1-50 1- 1-51 1- 1-52 1- 1-53 31-12-53 Totaal aantal partijen 5 020 5 426 5 893 6 066 6 642 6 639 1 2 2 1 1 1 4 I _75 140 4 1 1 1 4 2 1 1 Waarvan ouden van dagen: 5 2 40 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 139 2 329 2 602 2 770 3 028 3 109 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 6 2 36 2 2 3 13 2 6 1 43 4 2 1 1 1 1 42.6 42.9 44.2 45.7 45.6 46.8 1 9 2 30 2 2 12 2 1 In pCt. van totaal. In pCt. van totaal. 1 60 5 1 28 1 7 1 37 2 1 1 1 1 2 1 16 2 In pCt. van het totaal Aantal meervoudig ondersteunden. 1 78 142 OverlijdenI Opneming in verzorgingshuis, Huwelijk of aangaan van con cubinaat Uitkeringen ingevolge de Werk loosheidswet Werkaanvaarding door onder steunde of gezinslid Wegens zwangerschap of beval ling 0,8 0,6 Gedurende 1953 ontvingen 348 ondersteunde partij en naast de uitkering van de Dienst tevens een uitkering van een andere instelling van weldadigheid. Het verloop van deze zg. meervoudige ondersteuning sedert het jaar 1939 is als volgt: Aantal meervoudig ondersteunden. 1 118 Het aantal ondersteunde ouden van dagen (65 jaar en ouder) bedroeg op 1 Januari 1953 in totaal 3 028 partijen en op 31 December 1953 in totaal 3 109 par tijen. De procentuele verhoudingen tot het totaal aantal partijen komt in het volgende overzicht tot uiting:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 506