43 50 589 23 618 4.94 f 8,84 20 391 4 608 3 393 ,5 5» Wijkverpleging der Hervormde Gemeente, Falckstraat 2a (Zuiderkerk). Omtrent de werkzaamheden van deze wijkverpleging zijn geen gegevens voor het Gemeenteverslag ontvan gen. Hetzelfde geldt voor de Kinderdag? erpleging Aantal ingeschrevenen Aantal verpleegdagen Fondspatiënten in wijkverpleging: Aantal gezinnen Aantal bezoeken Gemeentepatiënten in wijkverpleging: Aantal gezinnen Aantal bezoeken Vereniging voor Wijkverpleging (yjb ’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging en Wijkverpleging Twentstraat), Stille Veerkade 20 en Gedempte Sloot 167. Stille Veerkade 20. Gedempte Sloot 167. 17 439 20 131 9 217 1 670 83 325 18 535 97 10 320 6815 2 392 2 697 3 895 2 425 58 9 250 Poliklinieken Aantal spreekuren specialisten Aantal consulten specialisten Aantal hoogtezonbestralingen Kraaminrichting Aantal kraamvrouwen Aantal babies Nederlandse Hervormde Stichting voor Ziekenzorg en Zusterhulp, Nunspeetlaan 52. 50 2 460 1 048 666 4 945 2 118 163 8 562 659 540 60 1 243 166 169 Stichting Lutherse Diaconnessenarheid, De Sillestraat 210. Gegevens uit het jaarverslag zijn: Aantal hulpverleningen Aantal huisbezoeken 17 183 13 468 7 686 1 795 54 470 6 888 Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging, De la Reyweg 297. Aan het jaarverslag is ontleend Wijkverpleging: Loeve- steinlaan. 484 Jul. v. Stol- berglaan. 1 321 485 81 6 322 5 906 370 Op 31 December 1953 bedroeg het aantal leden 526. 53 3 178 9 Het aantal patiënten is niet door de wijkverpleging opgegeven; is begrepen in de aantallen vermeld op blz. 42. Vereniging Diaconnessenarheid in Wijk VIII der Her vormde Gemeente, Tollensstraat 97-105. Aantal consulten „fonds”-patiënten Aantal consulten Gemeente-arts Verstrekte baden Aantal hoofdbehandelingen Aantal hoogtezonbehandelingen Dagverpleging: Aantal kinderen Aantal verpleegdagen Wijkverpleging: Aantal gezinnen Aantal bezoeken Consultatiebureau voor t.b.c.-bestrijding Aantal spreekuren Aantal onderzoeken Aantal huisbezoeken De resultatenrekening van de wijk- en ziekenverple ging sloot met een voordelig saldo van f 2.164,85. Vereniging Diaconessenarbeid in Wijk VII der Her vormde Gemeente, Zuid-Binnensingel 10. Gedurende de spreekuren van de artsen werd aan 4 314 patiënten geneeskundige hulp verleend. De Loosduinse Wijk- en Ziekenverpleging, Wilhelminastraat 73, Loosduinen. Wijkverpleging Aantal bezochte gezinnen Aantal bezoeken aan huis Aantal hulpverleningen in het wijkgebouw Aantal uitgeleende verplegingsartikelen Aantal bezochte kraamvrouwen Aantal bezoeken aan huis De la Reyweg. Gratis bezoek aan leden. 3 380 Bezoeken aan diaconiepatiënten 550 Totale aantal wijkbezoeken met inbegrip van kraambezoeken enz. Wijkverpleging der Hervormde Gemeente in Den Haag- Zuid, secretariaat: Gouverneurplein 14. Aan het jaarverslag is het volgende ontleend. Consulten huisartsen en specialisten: Polikliniek Gouverneurplein Schlegelstraat Erasmusweg Hulpverlening in de poliklinieken: Polikliniek Gouverneurplein j Schlegelstraat Erasmusweg Zusterhulp aan huis werd aan 513 patiënten ver leend; het aantal hulpverleningen aan genoemde patiënten bedroeg 20 164. Voordelig exploitatiesaldo poliklinieken 4.883,92 Voordelig exploitatiesaldo wijkverpleging 2.282,54 Ziekenverpleging „Pniël", Zuid-Oost-Buitensingel 77. Van deze instelling werden geen gegevens voor het Gemeenteverslag ontvangen. Consulten op spreekuren van de huisart- I sen en de specialisten Hulpverleningen door de zusters Bezoeken door de zusters Hoogtezonbestralingen Infraroodbestralingen Diathermiebestralingen Aantal verpleegdagen (dagverpleging) Nadelig saldo exploitatierekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 50