I 39 39 7 7 7 7 7 7 7 77 I f f f f f f 24 f f f f f ~f f I f VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. IV. Beknopte inventaris over 1953. Aanschaffingswaarde Afschrijvingen. Boekwaarde op 31 December 1953. 1 Januari 1953. 5» 639^65 117*13 1.999,20 Noodtehuis Delagoastraat 36 255,81 2.347,53 15.367,54 13.275,82 20 2.655,17 6.795,58 4.191,56 51,15 9.084,26 8.571,96 114*60 114*60 2.727,28 2.727,28 132,40 38,20 38,20 4.910,65 4.910,65 3.531,26 80,78 11,62 25 J, 55 55 55 21.081,52 55 55 4.708,55 3L5O 132*40 55 55 55 55 55 55 55 55 55 109.307,67 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 >5 5» 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Gem. Verzorgingshuis, Westeinde 58. Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging en dekking Diversen (o.a. markiezen, aquarium) 55 55 55 55 55 55 55 Afschrijving in 1953. 55 55 55 55 55 55 25.708,02 9.654,01 835,70 2.100,68 1.210,45 3.077,85 7.414,93 1.813,26 Vermindering in 1953. 6.963,20 1.196,76 9.971,38 705,85 1.833,59 Vermeerdering in 1953. 56.080,5’ 15.283,33 2.532,50 3.970,55 2.182,81 9.444,40 17.444,36 2.369,20 Waarover afschrijving is berekend. 86.445,58 10.115,06 6.141,20 4.633,37 3.920,54 654,38 8.362,21 6.963,20 5.361,34 5 5 8 8 5 20 10 10 10 5 5 8 8 5 20 10 10 50 5 5 8 8 5 20 10 10 5 15 25 25 10 10 20 20 20 10 5 5 8 8 5 20 10 10 Totaal afgeschreven op 1 Januari 1953. 60.505,67 28.211,68 3.834,31 767,95 1.204,92 1.565,16 563,82 5.574,80 6.034,77 2.659,89 9.446,05 1.543,03 146,85 338,03 305,09 830,22 3.394,94 411,43 639^65 6.963,20 1.196,76 9.971,38 705,85 1.792,53 1.868,94 815,84 129,14 112,43 103,09 831,50 3.360,06 155,16 57.772,42 40.437,41 4.570,53 2.303,25 1.668,26 1.957,22 2,95 7.247,24 12.192,54 6.630,91 499,17 350,41 5.945,44 2.035,72 182,80 506,08 230,96 1.445,79 4.136,43 553,03 84.253,54 58.233,90 6.280,75 5.373,25 3.428,45 2.355,38 90,56 2.787,41 928,43 2.701,45 32.456,38 9.542,74 1.126,14 2.292,23 807,17 6.616,14 10.267,53 1.794,59 11.985,18 4.945,27 281,29 609,62 685,56 809,10 4.918,57 1.236,90 16.261,97 8.110,98 688,85 1.762,65 905,36 2.247,63 4.019,99 1.401,83 13.653,03 4.898,72 394,38 841,14 647,56 1.187,82 4.268,70 118,54 1.092,43 811,53 1.601,90 76,75 122,50 811,53 1.601,90 76,75 122,50 15.275,92 4.738,88 324,68 606,63 460,40 4.717,14 8.045,28 455,41 4.708,55 31*50 Af schrijving in pCt. Totaal afgeschreven op 31 December 1953. 1.633,13 49,40 212,— 24,— Op 1 Januari 1953 j, J» J» 1.633,13 49,40 212,— 125,— 47.753,90 24.310,42 1.115,01 2.522,06 1.915,- 6.371,85 12.355.23 2.021,96 3.646,42 f 691,*90 244,80 2.956,23 17.150,11 12.922,49 3.998,40 4.329,— 1.525,— 65,50 Op 31 December 1953. 39.830,03 27.203.51 1.986,18 2.154,75 2.103,93 4.529,50 35.600,- 3.174,89 116.582,79 w 1.422,— 17.118,72 >5 f 3.263,50 12.444,98 410,33 810,65 42,75 372,— 2.114,— 1.623,31 9» 2.554,19 285,20 158,86 310,— 12,— 573,- 757,08 75,— 10.698,91 1.684,15 1.197,— 1.389,20 975,60 859*25 346,— 51.814,90 16.343,53 6.634,67 572,12 981,— 1.000,04 971,40 14.069,86 11.183,96 2.125,39 9» 117.958,48 99 99 99 99 99 99 21.269,37 89.937,90 49.300,72 8.039,94 5.362,95 3.030,61 1.963,32 11,78 1.114,97 2282*51_ 161.044,70 147.710,32 89.738,13 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 166.433,12 817,18 331,75 45,77 78,48 50,— 194,28 1.406,95 1.118,36 212,55 4.255,32 691^90 244,80 2.855,23 2.350,69 682,44 115,32 216,51 60,36 1.888,88 1.727,70 226,80 7.268,70 47.014,74 13.648,58 1.547,50 2.706,35 1.207,21 9.444,40 17.277,01 2.268,— 95.113,79 13.275,82 I I 99 99 f 102.011,87 99 99 99 99 99 99 99 99 110.922,97 11.135,13 7.416,97 446,78 360,48 271,79 590,50 13.873,26 426,87 34.521,78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 f 47.014,74 13.648,58 144.759,21 99 99 99 99 99 1-229,98 2 27.102,32 Vermindering in 1953 wegens afboe- j king van het actief. 25.708,02 9.654,01 835,70 2.100,68 1.210,45 3.077,85 7.414,93 1.813,26 37.378,06 16.360,43 1.652,60 1.466,60 2.061,18 4.157,50 33.600,60 1.551,58 27.637,49 20.572,60 1.487,01 1.804,34 1.729,05 3.107,50 18.481,28 2.592,86 77.412,13 18.816,94 6.919,87 730,98 1.291,— 1.012,0» 1.544,40 9.518,48 1.185,40. 1.657,68M„ i 374,88 582,03 99 99 99 99 7.376,16 39.170,66 99 99 99 34.624,34 i f 64.902,92 Hoofdkantoor en bijkantoren Meubilair en stoffering Kantoormachines Rijwielen met hulpmotor Machines, gereedschappen en werktuigen Cantines (Meubilair, e.d.) Cantines (Apparaten, e.d.) Personenauto’s Vrachtauto’s Diversen (o.a. markiezen) f 144.759,21 86.445,58 10.115,06 6.141,20 4.633,37 3.920,54 654,38 8.362,21 6.963,20 5.361,34 277.356,09 26.754,43 14.656,41 310,83 421,38 836,95 3.294,— 4.940,30 246,90 3,646,42 55.107,62 26.242,93 8.943,46 1.205,82 1.106,12 1.789,39 3.567,— 19.727,34 1.124,71 63.706,77 37.378,06 16.360,43 1.652,60 1.466,60 2.061,18 4.157,50 33.600,60 1.551,58 98.228,55 4.358,35 1.689,40 290,83 371,38 314,48 162,30 9.151,29 9.947,06 895,41 27.180,50 14.558,36 4.105,84 421,36 414,12 400,04 2.828,26 7.009,48 473,41 30.210,87 5.308,46 9.998,56 542,71 15.861,35 7.238,13 12.931,58 2.528,75 1.535,30 463,34 392,06 78,78 1.672,44 928,43 536,07 28.304,88 1.684,04 4.926,06 8.218,80 1.468,93 3.646,42 86.975,62 40.804,60 10.544,45 2.207,82 3.363,92 1.722,41 4.727,26 9.399,08 1.913,79 74.683,33 16.343,53 6.634,67 572,12 981,— 1.000,04 971,40 14.069,86 11.183,96 2.125,39 53.881,97 5.308,46 9.998,56 542,71 15.930,51 99 99 99 21.310,43 99 99 99 99 99 4.725,33 42.676,79j| 16.415,64 35.399,26 Gem. Verzorgingshuis, Morsestraat 9. Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging en dekking Diversen (o.a. markiezen, aquarium) Gem. Verzorgingshuis, Laan van Meerdervoort 110-112. Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging en dekking Diversen (o.a. aquarium, kippenhok) Inrichtingskosten (i.v.m. uitbreiding) Gem. Tehuis voor Kinderen. Pletterijtraat 66. Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging en dekking Inrichtingsverbeteringen Diversen (o.a. markiezen, aquarium, tent, step, kinderwagen) 1.207,94 492,69 67,45 168,05 58,27 615,57 741.49 179,80 15.036,25 12.610,47 7.666,20 4.698,87 3.920,54 14,73 8.362,21 4.281*7] 22.957,52 279.003,18 41.808,46 22.274,70 932,23 2.015,98 1.547,50 2.706,35 1.207,21 9.444,40 17.277,01 2.268,— 5.163,91 2.021,15 336,60 449,86 364,48 356,58 5.249,78 1.066,86 565,25 15.574,47 26.701,47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 526