I il ffl 39 39 H ti |7 ~7 26 27 I f 8 f f f f f VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN IV. Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. Boekwaarde op: Op 1 Januari 1953. 1 Januari 1953. 31 December 1953. 81,— 81 56.053,77 J 110.922,97 I1 166.433,12 5» J, S» Gem. Werkplaatsen voor Blinden c.a. Meubilair en stoffering Gereedschappen Diversen (o.a. stofzuiger, hondenhok) Recapitulatie Hoofdkantoor en bijkantoren Noodtehuis, Delagoastraat 36 G.V.H. Westeinde 58 G.V.H. Morsestraat 9 G.V.H. Laan van Meerdervoort 110-112 Gem. Tehuis voor Kinderen, Pletterijstraat 66 Gem. Werkplaatsen voor Blinden c.a. Huize Cromvliet te Rijswijk (z.-H.) Vermindering in 1953. 8.755,27 32.713,79 553,23 Waarover afschrijving is berekend. 4.464,17 29.826,83 553,23 23,50 57,50 8.778,79 2.901,06 269,50 598,80 639,65 3.174,- 8.469,90 409,10 5.007,31 30.248,11 5 5 8 5 20 10 10 50 5 8 10 Totaal afgeschreven op 1 Januari 1953. 4.191,56 34.521,78 30.210,87 16.415,64 27.180,50 8.453,47 560,64 7.755,29 137,54 8.453,47 23,50 57,50 Afschrijving in 1953. 9.084,26 63.706,77 64.902,92 35.399,26 26.701,47 26.390,76 22.957,52 2.347,53 21.081,52 17.150,11 55.107,62 4.725,33 7.259,06 30.248,11 4.314,60 2.944,46 28.304,88 2.655,17 7.376,16 7.268,70 3.531,26 4.255,32 2.662,28 21.310,43 255,81 2.727,28 2.956,23 4.910,65 15.930,51 81,— Vermeerdering in 1953. Af schrijving in pCt. 223,13 2.383,84 55,31 2.662,28 Totaal afgeschreven op 31 December 1953. 21.269,37 51,15 2.727,28 2.855,23 4.910,65 15.861,35 81,— f 34.844,23 I 7.995,— 22.632,16 360,38 30.987,54 5, J, 48.171,91 5» 231.896,79 760,27 10.081,63 192,85 11.034,75 7.259,06 42.022,29 277.356,09 13.275,82 98.228,55 95.113,79 51.814,90 53.881,97 34.844,23 117.958,48 6.795,58 39.170,66 34.624,34 15.036,25 15.574,47 11.034,75 8.778,79 2.901,06 269,50 598,80 639,65 3.174,— 8.469,90 409,10 5.007,31 f 30.248,11 42.676,79 42.022,29 30.248,11 737.220,24 I 160.876,80 I 4.464,17 29.826,83 553,23 5, ,5 i 392.618,56 8.778,79 2.901,56 269,50 598,80 639,65 3.174,— 8.469,90 409,10 5,007,31 30.248,11 Beknopte Inventaris over 1953 (vervolg). 161.044,70 8.571,96 77.412,13 74.683,33 86.975,62 27.102,32 30.987,54 30,248,11 497.025,71 240.194,53 624.515,35 3.903,53 22.071,54 415,69 26.390,76 Huize Cromvliet te Rijswijk (Z.-H.). Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging Diversen Inrichtingskosten j Op 31 December 1953. 279.003,18 15.367,54 116.582,79 109.307,67 102.011,87 47.756,03 Vermindering in 1953 wegens af boe- king van het actief. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 527