39 28 I 330 42 I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN 1953. 1952. Omschrijving: lijk. 534.319,39 670.604,25 1 756.214,34 74 26 4 1 4 2 9 1953. 1952. 782 Totaal 599 67 81 796 411,80 59.629,86 49.729,72 1953. 1952. 5.359.124,93 5.315.139,75 bijzondere aard. 1953. 1952. 291.279,45 315.349,53 397.300,80 verpleging. 385.977,32 1) De kosten van ziekenvervoer waarin niet op andere wijze is voorzien werden in 1952 netto verantwoord onder de lasten van Ziekenhuis- en Sanatorium- Bijlage 2. ONDERSTEUNING. Wekelijkse uitkeringen. 1 1 1 207') 239') 275.375,62 5.083.749,31 32 32 23 8 10 17 2 2 360 2 7 11 1 3 316.050,51 4.999.089,24 52 43 2 28 2 9 47 14 37 48 34 29 2 17 Bijlage 3. Niet in de steunnormen opgenomen wekelijkse uitkeringen. Winteruitkering Nabetaling i.v.m. verho ging steunnormen Melk aan kinderen Extra voeding Baden Kerstuitkering Kerstgave in natura Overbruggingssteun i.v.m. wijziging betaaldagen 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 5.528,84 3.429,77 3.557,99 7.509,87 22.831,69 5.434,17 13.277,45 3.069,78 14.786,90 15.271,41 2.862,18 128.895,84 125.242,61 5.449,75 ƒ30.212,60 29.417,26 99 99 99 99 ƒ30.360,51 18.957,41 6.232,06 1.362,73 3.857,31 3.889,38 21.924,79 5.381,12 13.788,15 14.692,50') 10.823,23 5.348,66 109.190,35 102.628,64 4.727,30 1 201 277 Bijlage 4. Incidentele uitkeringen, betrekking hebbende op wekelijkse uitkeringen. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Bijlage 1. PERSONEEL. Stand De lagere uitgaven voor noodvoorzieningen vloeiden voort uit een minder aantal verstrekkingen. Door toeneming van het aantal ondersteunden waren de kosten van vaste ondersteuning hoger. 2 37 9 6 De meerdere uitgaven voor kerstgave in natura werden veroorzaakt door toe neming van het aantal ondersteunden en door uitbreiding van de te verstrekken artikelen. 933.054,63 De hogere uitgaven voor winteruitkering werden veroorzaakt door toeneming van het aantal ondersteunden en door verlenging van het aantal verstrekkings- weken in verband met aanhoudende koude in het stookseizoen 1952/1953. Door prijsstijgingen waren de kosten van melk aan kinderen en extra voeding hoger. j Ambtenaren Bijlage 5. Steun van per 31 December 1953. Directeur Adjunct-Directeur Administrateur Sociaal-technisch personeel Administratief personeel Personeel voor algemene en huishoudelijke diensten Werkplaatsen voor Blinden c.a Technisch personeel Verzorgingshuis Westeinde 58 Morsestraat 9 L. v. Meerdervoort 112 Huize „Cromvliet” Tehuis voor Kinderen Gezinshuisvesting Gezinsverzorgsters Noodvoorzieningen Vaste ondersteuning Meubilair, ligging, dekking, kleding en schoeisel Toeslag (t.b.v. niet ondersteunden) i.v.m. premieverhoging vrijwillige ziekenfondsver zekering Vergoeding premie ziekenfondsverzekering Premiën voor renten krachtens Sociale Wetgeving, pensioenen lijfrenten, enz Handelsgeld, materialen, gereedschappen, enz Reisgeld, verhuis- en transportkosten Huren, zakgelden e.d. tijdens ziekenhuis- en sanatoriumverpleging, enz Geneeskundige hulp aan niet-verzekerden Emigratiekosten Kosten van ziekenvervoer waarin niet op andere wijze is voorzien Diversen Werklieden jTotaa| To,aa| vast. yjk.' 1953 1952 1 4 3 1 6 49 1) Waaronder 1 ambtenaar, die bij een andere gemeentelijke dienst is gede tacheerd. 2) Hierin zijn begrepen 2 ambtenaren, die in militaire dienst zijn. 3) Dit zijn uitsluitend degenen, met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Daarnaast waren er op 31 December 24 blinden en uit anderen hoofde lichame lijk gebrekkigen, die in werkverschaffing waren tewerkgesteld. 1 1 1 209 -275 30 j 18 78 2 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 528