39 39 f I 30 31 1 ft VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Validen Geestelijk Lichamelijk gebrekkigen. Totaal. oorden. Totaal Omschrijving generaal. Bedrag. Bedrag. Bedrag. Bedrag. 170 46 971 189.525,21 ƒ4,03 169 51 043 206.112,04 ƒ4,04 395.637,25 1.312,80 396.950,05 243 61 909 Gem. Verzorgingshuis, Morsestraat 9 251.929,— 4,07 172 179.655,97 44 261 431.584,97 4,06 4,07 1.848,99 433.433,96 5> Gem. Verzorgingshuis, Laan van Meerdervoort 112 151 32 979 176.982,23 5,37 102 23 336 125.801,26 5,39 302.783,49 5,38 896,07 303.679,56 J» 55 55 55 Tehuis voor Kinderen, Pletterijstraat 66 202 21 620 175.510,69 8,12 175.510,69 8,12 41,76 175.552,45 55 55 55 55 1 273 671.852,65 Verz. buiten eigen inrichtingen 209 788 3,20 1 171 243 456 ƒ3,75 911.924,06 200278 1 174 912.075,81 4,55 2.495.852,52 3,82 16.944,32 2.512.796,84 55 55 ƒ3,93 i 1.465.799,78 Totaal 2 039 373 267 1 171 911.924,06 ƒ3,75 1 617 318 918 1.423.645,08 3.801.368,92 ƒ4,46 ƒ4,06 21.043,94 3.822.412,86 87.335,58 waarin begrepen voor oorlogsslachtoffers e.d. en rampslachtoffers 18.338,16 33.778,07 139.451,81 139.451,81 55 55 f 21.043,94 Bijdragen 55 55 55 792.079,28 Netto lasten 1953 630.498,24 741.349,11 2.163.926,63 21.043,94 2.184.970,57 78.762,58 18.338,16 24.384,88 121.485,62 Rampslachtoffers 8.573,— 9.393,19 17.966,19 55 55 791.117,14 Kosten 1952 1.383.100,82 1.360.376,52 3.534.594,48 ƒ3,91 18.747,44 3.535.341,92 afoorlogsslachtoffers e.d. 63.854,86 22.610,05 112.418,74 55 55 f 18.747,44 Bijdragen 55 55 726.698,50 18.747,44 2.048.684,92 748.143,51 Specificatie overige kosten. 1953 1952 21.043,94 18.747,44 9 it In deze bedragen begrepen wegens verzorging van oorlogsslachtof- I fers e.d Kosten 1953 Gem. Verzorgingshuis, Westeinde 58 Bijlage 7. Kosten en bijdragen betreffende verzorging buiten eigen woning. Aantal personen. 1.378.464,20 586.384,92 1.319.245,96 571.102,45 Aantel personen. 893.585,90 263.087,66 Aantal personen. f 1.337.766,47 611.067,97 1.389.867,01 648.517,90 ƒ3.661.917,11 1.497.990,48 Gem. per verz. verz. Overige kosten. 3.440.923,18 1.392.238,26 ƒ3.682.961,05 1.497.990,48 Aantal verzor- gingsdagq Gem. per verz. dag. Aantal verzor- gings- dagen. Gem. per verz. dag. 243 456 2.187,98 5.946,51 10.612,95 Aantal verzor- I gingsdagen. 112.418,74 f 3.422.175,74 1.392.238,26 I ƒ2.029.937,48 Kosten bij tijdelijke afwezigheid Vergoeding voor onbezette bedden Ontspanning Premiën ter verkrijging van levensverzekeringsuitkeringen e.d. Gem. per verz. dag. J 25.953,83 765.163,31 210.067,84 j 555.095,47 2.612,68 608,83 7.086,60 10.735,83

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 530