J s i i 39 J 33 f ft VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN uit Indonesië gerepatrieerden. Totaal. 804.233,06 366.280,46 1.170.513,52 16.294,48 4.490,97 20.785,45 1.290,46 356,04 1.646,50 122.814,61 172.592,83 295.407,44 Voorschotten 376.451,42 7.263,97 383.715,39 Totaal uitgaven 1953 951.896,58 920.171,72 1.872.068,30 Totaal uitgaven 1952 2.233.288,08 183.017’35 Totaal restituties 1953 78.365,43 226.228,22 304.593,65 Totaal restituties 1952 316.496,24 Bijlage 9. Hulpverlening Kosten: Wekelijkse uitkeringen ,s J, Kerstuitkering Kerstgave in natura Oorlogs slachtoffers. 956,46 606*40 95.932,17 18.318,09 1.363,66 3.297,22 120,22 2.220,39 11.907,25 442,95 3.944,28 752,65 537,81 Uit Indonesië gerepatrieerden. 98.293,78’) 1.566,01 451,40 25.553,45 41.346,47 3.087,32 667,23 674,98 952,19 3.639,60 166,80 684,57 215,85 140,19 99.250,24 1.566,01 1.057,80 121.485,62 59.664,56 4.450,98 3.964,45 795,20 3.172,58 15.546,85 609,75 4.628,85 25.776,45 9.280,84 7.843,58 310,— 968,50 678,— 4.123,32 47,— 62,40 120,22 4.025,95 57.651,44 47.392,39 11.966,90 357- 62,40 120,22 187.043,30 J 1) Hierin is begrepen een bedrag van 70.023,15 wegens verstrekte meubel- credieten aan ex-K.N.I.L.-militairen, waarvan de inning der aflossing is over genomen door het Ministerie van Oorlog. Beheers- en administratiekosten 1953 187.334,45. idem 1952 186.700,47. aan oorlogsslachtoffers en Restituties: Uitkeringen Verzorging buiten eigen woning Ziekenhuisverpleging Gezinsverzorging Medische hulp buiten ziekenhuizen Begrafenissen Voorschotten Winteruitkering Nabetaling i.v.m. verhoging der uitkeringsnormen Extra voeding Huisraad, kleding, ligging, dekking e.d. Uitkeringen ineens Reisgeld, verhuis- en transportkosten Verzorging buiten eigen woning Ziekenhuisverpleging Gezinsverzorging Medische hulp buiten ziekenhuizen Begrafenissen Diversen 86.968,03 I 229.528,21 31.874,99 38.111,55 j 1.006.854,67 f 1.226.433,41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 532