1 39 39 I te f 36 i VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN VERSLAG VAN DE GEMEENTELDKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN steunverlening ingevolge de Armenwet. Ondersteuning. Omschrijving. Begrafenissen. Noodhuisvesting. Totaal. 91.493,83 94.859,68 122.691,01 A. Bijdragen en restituties van betrokkenen 29.135,11 4.982,68 2.793,74 19.500,43 365.456,48 B. Onderhoudsbijdragen ontvangen van: 7.749,30 20.310,24 7.528,49 3.076,70 1. Ouders 201,30 30,— 38.896,03 55 55 55 178.067,73 141.030,37 9.017,23 1.095,96 2. Kinderen 106,40 912,65 330.230,34 55 55 55 55 938,85 46,74 2.911,01 3. Grootouders 3.896,60 55 55 55 15.999,64 21.524,56 134,67 4. Kleinkinderen 56,57 37.715,44 55 55 55 8.726,01 86.554,24 756,63 5. Echtgenoten t.b.v. gescheiden en/of verlaten vrouwen 198,22 96.235,10 55 55 55 5» 33.120,28 11.519,06 697,90 C. Verhaal op nalatenschappen 45.337,24 55 55 s, D. Terugvordering van: 17.032,52 1Onrechtmatig genoten ondersteuning 17.032,52 55 >5 31.878,19 2. Voorschotten aan ondersteunden 31.878,19 55 20.768,05 3. Voorschotten aan niet-ondersteunden 445,63 21.213,68 55 55 E. Restitutie door Rijk en Gemeente van de kosten van hulpverlening aan vreemdelingen en 37.264,97 121.328,19 17.414,05 1.198,19 politieke delinquenten 688,97 362,33 477,08 178.733,78 55 55 55 55 55 F. Ontvangen uitkeringen: 922.843,13 217.443,09 6.682,25 1. van Raad van Arbeid; Rijksverzekeringsbank e.d. 1.808,15 340,10 1.149.116,72 55 55 55 55 110.118,14 9.165,29 2.023,90 2. wegens pensioenen of lijfrenten 10,54 377,31 121.695,18 55 55 55 55 55 13.867,53 15.918,15 223.970,40 3. van verzekeringsmaatschappijen e.d. 117,91 1.018,10 49.193,18 304.085,27 55 55 55 55 55 30.153,24 70.211,68 223,98 4. van bedrijfsverenigingen, wegens kinderbijslag 1.669,74 102.258,64 55 55 55 50.217,63 42.656,72 2.882,07 5. van Schade-Enquête-Commissies; Ned. Beheersinstituut e.d. 78,99 313,50 2.268,79 65,39 98.483,09 55 55 55 55 55 G. Diversen: 44.018,01 1Netto loonafdrachten van in verzorging opgenomen personen 44.018,01 55 10.673,48 2. Ontvangen bijdragen in de kosten van ziekenvervoer 10.673,48 55 55 19.598,83 3. Bijdragen op grond van het Ziekenfondsenbesluit 19.598,83 55 3.160,- 3.677,83 4. Restitutie van het Rijk van steunverlening óver voorgaande jaren 65,01 88,67 6.991,51 55 55 55 55 5. Evenredig aandeel in het Rijkssubsidie gezinsverzorging 2.214,11 2.214,11 55 55 Totaal 1.497.990,48 J 420.210,25 982.668,06 38.923,34 7.620,29 56.227,87 22.119,95 3.025.760,24 H. Beheers- en administratiekosten, wegens inning van bijdragen 214.795,02 70.216,— 421.107,56 42.053,15 5.107,93 1.481,62 3.213,09 757.974,37 55 55 55 1.283.195,44 f 349.994,25 561.560,50 Netto-totaal 3.129,81 2.512,36 54.746,25 cr. 2.267.785,87 37 Verzorging buiten eigen woning. Ziekenhuis- en latoriumverpleging. Medische hulp buiten ziekenhuizen kunstmiddelen e.d. Bijlage 12. Overzicht van de in het jaar 1953 ontvangen bijdragen in de kosten van Gezinsverzorging en gezinshulp. 18.906,86 ^7. --i;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 535