39 39 I f ffl f f f a f 38 39 f -1- l f VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN de uitgaven sedert 1944. Aantal inwoners per 1 Januari 721.980,21 20.549,05 Ï5 1.565,51 212.114,82 1.115.063,44 j 8.468.156,91 7.775.457,19 9.457.884,39 10.995.792,32 12.006.164,34 j 12.260.727,71 12.961.316,72 48.831,1 52.077,01 7.549,25 3.461,20 5.019,29 21.160,14 22.185,98 8.419.325,1 r 8.726.308,59 Netto Uitkomsten f 10.990.773,03 12.001,978.06 I f 12.239.567,57 12.939.130,74 17,16 Netto kosten per inwoner 16,66 15,35 17,13 19,67 20,99 21,16 22,14 74.412,98’ 4.833,10 1.753,10 192.798,12’ 1.779,51 125.828.3 Totaal 1.053.998,88’ 774.755,04 5.918,07 3.053,59 1.753,10 2,34 Netto kosten per inwoner 1,72 0,01 Cr. credit. 5» J» 2.201.585^66 2.224.307’01 J, 5, 7.910,24 33.874*03 20.045’72 5» 1947 523 650 1944 451 991 1945 450 950 1946 476 317 1948 542 073 1949 552 154 1950 558 849 1951 571 853 1952 578 516 >5 j, 1953 584 435 5, Baten. Interest Bijzondere baten Aflopende kosten wegens: Distributie van levensmiddelen Werkloosheidsvoorziening Gem. Sociaal Bureau voor in het Buitenland geplaatsten Gem. Bureau voor Sociaal Economische Hulpverlening aan Kleine Zelfstandigen Exploitatie Noodtehuizen 75.231,24 667.104,73 276.687,26’ 34.975,65 cr. ƒ4.429.709,69 1.144.344,76’ 953.642,40’ 120.707,57 22.285,64 93.209,07 10.020,53’ 7.138*01 2.216,60 49.860,41’ cr. 182.490,84 77.910,59 88.632,92 34.891,95 550^58 2.535,65 925,55 4.181,46 837,83 43.528,57 71.669,03 5.697,41 37.381,50 3.767,47 17.392,67 3.940,93 18.245,05 2.176,10 34.313,81’ 36.489,91’ 3.206.192,20 1.262.049,01 1.272.452,68 2.299,35 5.249,90 2.048.684,92 1.358.650,50 228.883,07 145.227,25 41.498,29 121.506,91 14.120’90 36.468,50 ƒ6.442.744,73 14,21 4.471.824,97 1.545.609,82 2.096.885,49 259.984,90 100.945,15 62.977,41 79.952,92 5.267,’15 28.981,20 5.755.118,68 2.184.970,57 1.491.207,47 208.850,20 169.584,87 99.105,24 105.562,13 1.524,78 2.919,41 32.607,89 2.176,11 46.655,7 4.997.662,55 1.791.093,96 2.033.433,38 272.283,43 2.343.363*31 2.632.831,98 5.580.437,74 120.582,53 JJ 63.870,1 647.3 64.012,7 125.3233 494.656,49 192.798,12’ 12.887,44 Bijlage 13. Overzicht van f 3.991.252.50 990.900.41 1.562.433.54 34.661,® 17.388.47 54.330,80 10.801,01 Steunverlening Netto Lasten: Ondersteuning Verzorging buiten eigen woning Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging Gezinsverzorging en gezinshulp Medische hulp buiten ziekenhuizen, kunstmiddelen e.d Werkverschaffing Werkinrichting voor blinden Uitzending van kinderen naar vacantieverblijven Uitvoering van begrafenissen Noodtehuis voor uitzettingsgevallen Vergoeding door de Gemeente ’s-Gravenhage van het niet-gedekte gedeelte der Al gemene beheers- en administratiekosten wegens hulpverlening aan oorlogs slachtoffers e.d Beheers- en administratiekosten Bijzondere lasten 1H 1.804.822,6! 1.997.327*92 19.882,10 3.054.234,69 670.899,54’ 1.492.307,22 47.463,03 6.225,39 46.033,11 5.836,39’ 4.681*91 3.840.380,15’ 721.980,21 1.749.082,27 20 5A0 05 3473*40 32.494,89 j 23.683,26 27.766*52 123.800,47 2.561.449,16 1 2.694.888,74 2.861,92 1.356.04743’ I f 8.778.385,60’ 8.326.756,43 4.004.520,17 1.318.450,09 1.451.896,48 204.481,27 102.419,26 81.263,82 60.205,41 6.29541 4.045,47 ƒ6.422.862,63 7.738.967,27’ 3.999,46 186,82 4.186,28 8.319.207,18 9.454.423,19 2.176,10 17.706,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 536