i lil 41 s s s ll o> o 00 Crt u 00 li-s i e cl £1 s 1 i I 8 8 IS -S I I 5 8 8 8 8 3 3 8 I E g. d 3 X 8 g -S 5 8 8 5 5 g 5-S g - u g VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. sd o* o* c*i O CM CM Os CM CM CM CM 00 oo oo c r*S 00 o tr-, OO 3 CM m v> O' CM Os CM OS OS sO Os •Aj O' r- 00 E sC - sC sC r*-, CM \O r"r »T) rt I E CM Os O sc m rt sC CM r*s c*“» t-~ 1 cm r- oo I CM 00 CM CM 8 Tf tT v> r*s CM sC Os r~ E sC O m TT Tf sC sc m sC U~) r**) V-> CM r^, sC tr, CM sC rj oo r* E 8 sC IC-) CM IC', O CM m CM OO tn CM •C-. CM IC~> CM 00 r*-) Os r^- sC 00 r-1 00 sC er-, r*~, r*s sC m xf SC r*-, CM sO O Os o O cm r- o> O 3 Os O' r<) CM SC 00 o o cn r<) rf 00 6 SO “O o r*S SC SC oC 00 CM Os_ OS a l 0 cn -Si Jj E <i> in 2 y. ■S X f6 c v> JO r*-; Os CM 00 Os sC rr r*“> sc i oo cm m CM O s x è3 .o c o •3 5 o H CM O O CM CM in O' ■zp CM CM «r, tri Tj- rt CM r- O <M r- r- O sc V) W) «n os rt O n-, CM Os (M CM O\ O) d> JD O IXJ sc cm oo m Tf c*> Os m «n r- cm r- «o <M m oo r- sc er, ru sc m CM O OO Os OO M O^M- CM Os cn r- cm sc O r-' STS CM a E •S f (0 m o oo oo CM CM Os c*S Tt sC CM CM gs# hl •2 cc 2 8 O^IX 2 “.2. sst e c: gx 5 c -2 5 S g uU s0 Cv C «Hi WO sf 3 wig ■$3>Ö cm’ t/i <u U IV IXi (fl ’7- CU - O. Z -O X <Öflïfnkö-wwNwQ X cm <n rj-’ vS F" «n <8 25 03 CM fM S So^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 554