I jl 41 I I I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS Handelsavondonderwijs. b. Bijzonder Meisjes Totaal. Scholen. Richting Totaal Jongens Scholen Bloemfonteinstaat 194 289 164 453 R.K. 208 208 Beeklaan 445 153 Louis-Couperusplein 33 Raamstraat 28 255 408 R.K. 125 125 99 298 Naarderstraat 98 PC. 34 Vermeerstraat 56 199 44 78 Totaal 743 416 1 159 252 159 411 Totaal 9 Het hieronder geplaatste overzicht vermeldt de aan tallen leerlingen van de onderscheidene gemeentelijke en bijzondere handelsavondscholen op 15 September 1952. Jongens Meisjes a. openbaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 557