47 VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Ligging van het terrein. Oppervlakte in ha. Tak van sport. 5 0.94.50 ld. Nog aan te leggen waren: 2.95.00 1.06.94 in de vacanties voor de leeftijdsgroepen van 415 jaar: Bovendien zijn de zandbak en de speel werktuigen 3 op 1 April; van 14 April t/m 18 Juli en van 24 Augustus t/m 30 September; A. de speelterreinen aan de Beijersstraat, Capadose- straat, Carel Reinierszkade, Hannemanstraat, Nieu we Haven, Pieter de Hoochplein, Schimmelweg, Sein- poststraat, Vermeerstraat en Pomonaplein: ld. ld. ld. Aard van het terrein. Morgenstond IV Morgenstond V Muurbloemweg Mariahoeve Maandag, Dinsdag, Donder dag en Vrijdag van 16.3019 uur; Woensdag en Zaterdag van 14—17 uur; van deze terreinen beschikbaar voor de jeugd van 47 jaar van 9.3012 en van 1416.30 uur. Voor het speeltuingedeelte van het speelterrein aan het Pieter de Hoochplein geldt echter de regeling ver meld onder C. 8.27.90 1.51.02 0.30.60 0.30.00 3.50.00 0.01.14 0.24.00 3.05.00 2.40.00 0.62.50 0.07.01 0.30.87 0.28.90 0.19.92 0.42.50 0.06.24 0.12.15 0.13.75 1.08.00 0.06.00 speeltuin. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. i Maandag t/m Zaterdag van 9.3012 uur en van 1417 uur; Hooftskade Nieuwersluisstraat Spaarwaterstraat Morgenstond 111 Zwarteweg Speelweide met rol- schaatsenbaan. Speelweide, ld. ld. ld. Zandspeelplaats. ld. s Evert Wytemaweg (Sportlaan) i Fruitweg Marlot Pieter Langendijkstraat Westbroekpark Huygenspark Nachtegaalplein van 2 April t/m 13 j Maandag t/m Zaterdag van April, op 23 en 26 Mei en van 20 Juli t/m 23 Augustus; bovendien voor de leeftijdsgroep van 1421 jaar (uit gezonderd het speelterrein Seinpoststraat) van 1 Mei t/m 28 Au- Maandag, Dinsdag, Donder- gustusj dag en Vrijdag van 1921 uur. Het terrein aan de Gaslaan kon, in verband met het aanbrengen van een nieuwe grasmat, eerst in Augustus in gebruik worden genomen. Bouwspeelterrein ld. ld. Sportterrein. Sportterrein sintelbaan. Sportterrein. ld. ld. Complex sport terreinen ld. ld. ld. Speeltuin. ld. Van Alkemadelaan-Spoorbaan Wass. Escamppolder Kijkduin en omgeving Madepolder Fruitweg Stokroosplein j Scholstraat Sumatrastraat j Tesselsestraat Tuinderslaan Vaalrivierstraat Dr de Visserplein Wieringsestraat j Zuid-Binnensingel Zuiderpark met piasvijver (bij het A.D.O.- terrein) Zuiderpark met piasvijver (bij het Ligt- hartmon urnen t) i Zusterstraat Openstelling van de speelterreinen en speeltuinen. De bij de „Haagse Stichting voor Lichamelijke Op voeding" in beheer zijnde speelterreinen en speeltuinen waren in dit verslagjaar geopend van 1 April tot 1 Oc tober, volgens onderstaande rooster. Aantal velden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 578