f Jii4 Jlföll 5 ra-< -O-2 00 00-b ÓS 1 iL sP I l I i fffOOfOOlI 47 'I •i :f «I '1 2 c Is.S.S^jJlOlmöoO x 6 04 m tÓ vS o-* 00 <0 04 m rt O4 04 04 04 04 04 04 04 04 04mmmmm s I I I I I SPSSSSSsSSSS; I I 3 II ss?e SSSSBSSSPESESS I I 3 I I I I $3 I I I I I I 8!Sa38P§8£S I I I Cl- I I I I I 5 6 s 5 E 8 s z 5 a s i '-S c S 'i iSËS,ttHSi IssilOisSsH; s ^oo:=-5 VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. |ioo40‘0'Co4Tf5’tX I xfr \o O\ «n I I I I r*'. e**) m m 04 'T Ch m I Tt X I I I l>r'-'f’W'Cocf'w>'c o \c oiOiC |04mm©x mrtos I ic-'-owo-coiinx'o I m X m m \o |^Ot^^^V^04sS^m I S OO m 04 lor-NO^^cchr'Xf I IXO’t'OO'O’tXX'O I in o\ \o rt m o- O x g R^^r4^0°o4C5C^xr'04 I 04 Tt O1 \D sO Os 04 04 04 04 04 m m \o ic r- 04 0404— 04 0404 «n tt co c o T; x x o-, r^ o cnos (N x o oi x o Tt c r- I Tf Tf O- TT Tf OO XN CrT N C iO - 04 O) I Tt I I I I I lo\inoTj-TtTro4mTr’-r I 04 •/-> I I I I <O 04 n x lm O 04 m m 04 04 rT xx I I rt ir, r^, O) CO C4 C «O 10 I i o O O tT m \o m O o- O O i> m «n rt xoc^^r^c^o-OO-ioxS I _r4 04 04 mmos04O4xmx«r>scrto- Cioxc rt orj-mC O - 04 04 x xfr m x r$ 2 Tf 00S00 04 oOriNCrco-iO^-r-^x^ 04 04 c« 8 Q. 5 5 ■p s c/> 5 c liOCO'O’t’t ’-'^0'0 |<J\O-O4O\ I Os 04 IO’^>'^-m»nmo4mosTf 1 rj- 04 \D I z—N Q ft> ••55 04’ on Tt «Z so O'* oó O\ G 04* rn Tt wS 4D si I -2 a ïfU E .a&liO

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 581