48 5 G. J. VERWIJNEN, voorzitter. J. VELDERS, secretaris. Aldus vastgesteld door de Commissie van toezicht op de Visserijschool en de Zeevaartschool te Scheve- ningen, de 3e April 1954. richting der vaklokalen is een bezoek gebracht aan de Visserijscholen te IJmuiden en Katwijk. Het zal het handhaven van de goede orde zeer be vorderen, indien de leerlingen van de 2-jarige dag- cursus alle lessen krijgen in één gebouw. De directeur kan dan meer en beter toezicht op hen houden. Dit is thans niet altijd mogelijk, omdat beide gebouwen te ver van elkaar liggen. Daar de meeste leerlingen van de Zeevaart- en Visserijschool verblijven in het ge bouw aan de Vissershavenweg moet de directeur veelal in dit gebouw aanwezig zijn. in hoofdzaak gebruik gemaakt van een theorielokaal en 2 vaklokalen in het gebouw van de Avondnijver- heidsschool voor jongens, Vijzelstraat 121 te Scheve- ningen. Na 1 Maart 1953 werden nog 2 lokalen van het gebouw van de Zeevaartschool, Vissershaven weg 56, gebruikt. De lessen in de lichamelijke oefe ningen werden in het gymnastieklokaal van de open bare lagere school, Vissershavenstraat 83 gegeven. Besprekingen werden gevoerd over de uitbreiding van het gebouw van de Zeevaartschool ten behoeve van de Visserijschool. Mede in verband met de in- In 1953 heeft de samenstelling van de Commissie van toezicht geen wijziging ondergaan. Aan het einde van het jaar bestond de Commissie derhalve uit de heren: G. J. Verwijnen, voorzitter; J. N. Egmond, B. J. Jansen en Mr J. Velders, secretaris. COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL OVERZICHT j KI. II V 2 2e St. V 1 KI. I 23 23 23 23 23 23 23 25 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 23 18 18 17 17 14 14 14 14 14 14 14 32 43 44 35 18 17 21 15 25 32 27 34 37 32 23 16 18 19 19 35 36 35 34 22 26 26 25 18 13 15 15 29 29 29 29 29 26 26 26 26 14 14 13 13 12 9 8 8 8 53 44 49 36 31 31 20 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 21 21 18 18 21 19 19 17 17 18 11 25 25 23 23 van 1 AS Visserijschool in 1953. Ie St. de leerlingensterkte 2 AS aan 1 BS de Zeevaart- 2 BS en ~3e St. Commissie van toezicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 590