50 5 De enige afdoende maatregel welke in het belang der verzamelingen genomen kan worden, is de bouw van een nieuw archief-depot! Zolang daarvoor echter nog geen definitieve plannen bestaan, dient er in de studiezaal ruimte te worden gemaakt voor het snel groeiende aantal der ficheskasten met klappers, door bijtrekking van de kamer welke voor de afdeling administratie in gebruik is. Deze afdeling zal kunnen worden ondergebracht in de kamer welke vrij zal De gemeente-archivaris H. M. MENSONIDES. komen wanneer de prentenverzameling in de tentoon stellingszaal zal zijn gehuisvest. Tevens zal, wanneer de Letterkundige verzameling zal zijn overgebracht naar het te stichten letterkundig museum, het ver trek, waar deze verzameling thans is ondergebracht, geschikt kunnen worden gemaakt voor de huisvesting van de werkloze hoofdarbeiders welke klapperwerk- zaamheden verrichten. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. i. Maatregelen in het belang der verzamelingen te nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 597