50 Bijlage. de Het Koninklijk Huisarchief; de Gemeentearchiva rissen van Amsterdam en Haarlem; de Directeur van het Stedelijk Museum te Gouda; de Syrische legatie te Brussel; de Vereniging „Die Haghe”; de Exploitatie Mij Zeebad Scheveningen; V.V.V. ’s-Gravenhage; de Firma Wulfsen Wulfsen; de Pers- en Propaganda- dienst der P.T.T.; Drukkerij Trio; de Billiton Mij; mevr. W. Adamavan ’t Haaff; I. J. Aler; G. J. Alink; C. van Altena; J. A. Annegarn; A. Baart Sr te Leeuwarden; H. Backx van Weereld te Rijswijk (Z.-H.); mevr. P. J. P. de Basde Haan te Utrecht: mej. C. M. van Beek; J. Beeuwkes; mej. Mr E. E. Belinfante; mej. P. Beijdals te Rotterdam; Drs M. de Bloeme; mevr. L. BlokWessel te Voorburg; J. C. Blonk; mevr. N. BoerPrins; mevr. B. Boerstrade Graaff; mej. C. P. van der Boom; mevr. A. H. de BooyGruter; Dr A. J. Bossers; H. de Bot te Rot terdam; Ch. Braakensiek; S. Bruysten te Beek- Ubbergen; Dr J. F. Bijl; J. T. C. van Calsteren; Jkvr. M. H. F. C. baronesse de Constant Rebecque te Breda; Dr F. C. Dominicus; Ds W. Dunnebier; Dr Mr F. J. Duparc te Leiden; mej. A. M. Dyserinck; mej. M. van Es; Ds J. G. Feenstra; mevr. M. O. FeithSchorer; mevr. M. Fokkervan Duivenbode; Dr H. E. van Gelder; Mr J. E. J. Geselschap; Dr P. Glas; Aug. Gregoire; mevr. M. W. Grevede Stop- pelaar; mej. L. J. van der Haer; B. Hangjas te Apel doorn; J. Hazejager; L. J. M. Hazelzet te Rotterdam; J. Herpel; A. Heymans; Ir C. F. C. Heyning; Mr D. G. Hoevers; mevr. E. A. Hoogenraadvan Beresteyn; F. van Hoogstraten; P. G. van der Hout; mevr. J. M. Hoynck van PapendrechtMees te Rotterdam; mevr. W. E. H. Huykmande Groot; H. Jacobs; mevr. P. A. ten KateThielen; S. El Khoury te Brussel; H. P. Klaassen; mr F. L. Kleyn; Mr R. E. Kramer; W. H. Kroon; D. Kusters te Rijswijk (Z.-H.); G. J. van Leersum; B. van Leeuwen; Jhr H. van Lennep te Heemstede; mevr. A. M. H. van Lohuizen-van Baaien; mevr. B. C. Loudon te Schiedam; mevr. C.C. van der Mandelevan Essen te Wassenaar; F. L. J. A. Melis; P. J. A. Mesker; mevr. Chr. Meyerde Leeuw; E. Moll; Dr W. Moll; A. H. Munnik; Ds E. J. F. Nawijn; mevr. A. J. A. Nederbragtde Wilde te Arnhem; Siem Nieuwenhuizen; mevr. J. Nijland Smits; G. J. van Peursem; H. Piek; Prof. Mr Dr J. van der Poel te Rotterdam; W. J. van der Pool te Voorburg; mej. Mr E. C. M. Prins; Dr L. A. Rade- maker te Rijswijk (Z.-H.); A. N. Raddoux; Mr H. A. J. Reumer; F. H. Reuvekamp Gille; A. Rodenburg; J. A. Ruhe; Dr A. Rutgers van der Loeff; P. W. Scharroo; P. A. Scheen; J. B. Schleicher; mevr. S. SchneiderChrist te Bazel; Joh. A. Schothorst; Mr Dr J. K. R. Sinninghe Damsté; J. C. van Smalen; Smith; mej. N. G. Solleveld; mevr. T. Stahlecker Katoen; Dr G. J. Streeder; Sam Swaab; Ds S. P. Tabaksblatt; S. H. J. Terpstra; Dr P. M. Vader; mevr. J. M. VogelpoelDietz; erven Ir W. de Vrind; H. de Waal te Amsterdam; mej. H. de Wal; mevr. Walters; A. Willard; J. A. van Wijk; J. Wijkhuizen; H. Zag- wijn; mevr. M. J. van ZantHesper; mevr. K. B. ZevenbergenBergman. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen; de Gemeentearchivarissen van Amsterdam, Breda, Groningen, Heerlen, Rotterdam en Tilburg; de Gemeentelijke Dienst voor Schone Kunsten en de Dienst voor Gemeentewerken, de Dienst voor Schooi en Kindertuinen, de Koninklijke Bibliotheek; de Uni versiteitsbibliotheek te Amsterdam; de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam; het Centraal Museum te Utrecht; het Nederlands Post museum; het gemeentebestuur van Rijswijk (Z.-H.); de Burgemeester van Ridderkerk; het Centraal Bureau voor Genealogie; de Ned. Protestantenbond, afd. ’s-Gravenhage; de Vereniging van Vrienden van het Museum voor het Onderwijs; de Administratie van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen; de Administratie van het Juliana-kinderziekenhuis; de Stichting Sociale Wijkcentra; de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage; de Exploi tatie Mij Zeebad Scheveningen; het bestuur van de Witte Sociëteit; V.V.V. ’s-Gravenhage; de Haagse Korfbalbond; de Standard Electric Maatschappij; Drukkerij Trio; mevr. P. J. P. de Basde Haan te Utrecht; Dr Ir G. A. C. Blok; H. de Bot te Rotter dam; Miss Alice Carter te Londen; Mr A. Cronheim; Miss I. Darlington te Londen; G. van Dusseldorp te Rotterdam; L. J. van Dijk te Rijswijk; Mr A. Goe- koop; G. H. ’s Gravesande te Bilthoven; mej. L. J. van der Haer; G. Halwasse; G. ’t Hart te Voorburg; Mr B. van ’t Hoff; mevr. W. E. H. Huykmande Groot; J. W. M. Klomp; mej. Dr M. E. Kluit; M. D. Lammerts; W. Loeb; W. K. van Loon; T. J. van Leeuwen; H. M. Mensonides; Dr W. Moll; J. G. B. Nieuwenhuis te Rotterdam; E. Pelinck te Leiden; W. J. van Pool te Voorburg; S. J. Robitsch; J. H. Sike- meier; L. Veldhuis; H. de Waal te Amsterdam; J. E. van der Wielen; C. A. Zaalberg te Hilversum; J. W. van Zwieten te Alphen a./d. Rijn. OPGAVE VAN DE PERSONEN EN INSTELLINGEN DIE VOOR DE ARCHIEF- VERZAMELINGEN IN HET JAAR 1953 GESCHENKEN HEBBEN GEGEVEN. I. De Historisch-Topografische Bibliotheek en Handbibliotheek. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. 6 II. De Historisch-Topografische Prentenverzameling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 598