51 f 1 Op 1 Januari 1954 bestond deze commissie uit: J. van Zwijndrecht, voorzitter; Mr. L. J. F. Wijsen- beek, secretaris; C. A. Abspoel, J. Franken Pzn., W. Hartman, Dr. J. Hulsker, D. Wolbers, leden. Het secretariaat berust bij de Dienst. In het verslagjaar verstrekte de commissie 74 op drachten, waarmede in totaal 39.470,50 was ge moeid. In de loop van het verslagjaar werden de navol gende opdrachten verstrekt en opgeleverd (voor zover niet anders wordt vermeld, werden de opgeleverde werken opgenomen in de verzamelingen van het Ge meentemuseum) ■- VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 193. 194. 195. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 168. 204. 169. 170. 171. 172. 205. 173. 206. 174. 207. 208. - 175. 209. 176. 210. 177. 211. 178. 212. 179. 213. 214. 215. 216. 180. 217. 181. 218. 219. 182. 220. 221. 222. 184. 223. 227. 228. 188. 189. 229. 191. 230. 192. 6 Gemeentelijke commissie voor de kunstopdrachten. 185. 187. H. Munnik: .Stilleven met krab”, olieverf/paneel, 29 X 35. inventarisnummer 853 K; R. J. Draijer: ..Dukdalven”, tempera, 31.7 X 39.5, inven tarisnummer T 3735 K P. van Eden: Berggezicht”, aquarel, 33.5 X 46.6. inven tarisnummer T 3553 K W. Beuning: ..Herinnering van de fazant”, litho, 45.7 X 59.8, inventarisnummer P 4553 K; J. Hartman: ..Straattafereel”, tekening, 36.3 X 24.4, inven tarisnummer T 3653 K; T. Wegner: „Bar”, houtsnede, 34 X 35.6, inventarisnum mer P39—53 K: Th. Bitter: „Twee visserskoppen”, houtsnede, 25 X 25, inventarisnummer P 4053 K, „Wol opwinden”, hout snede, 24.8 X 24, inventarisnummer P 3753K; R. v. d. Berg: „Bij Denekamp”, ets, 11.4 X 7.7. inventaris nummer P 3853 K; G. van Velde: „Compositie”, olieverf/doek, 85 X 50, in ventarisnummer 1753 K: J. Kropff: „Stilleven met zwarte kan”, olieverf/doek, 63 X 72, inventarisnummer 1953 K; W. Schrofer: „Portret van Professor Peter Scharoff”, olie verf/doek. 80 X 63, inventarisnummer 1853 K, geplaatst in de Koninklijke Schouwburg; P. Arntzenius: „Broeksloot”, zwart krijt 4- aquarel, 14.7 X 20.4, inventarisnummer T 4553 K, „Broeksloot”, aqua rel zwart krijt, 14.7 X 20.4, inventarisnummer T 46 53 K, „In Friesland”, potlood, 15.3 X 23.5, inventarisnum mer T42—53 K, „In Friesland”, potlood. 15.2 X 23.5. inventarisnummer T 4353 K, „Uit het raam”, tekening. 20.4 X 14.7, inventarisnummer T 4153 K. „In de polder”, potlood, 14.7 X 20.3, inventarisnummer T 40—53 K, „Vuil verbranden”, potlood, 15.2 X 23.5. inventarisnummer T 44—53 K; M. Feuerstein: „Bloemen”, olieverf/doek. 50 X 40, in ventarisnummer 2053 K K. Hoogendoorn: Twee ontwerpen omslag tijdschrift „Den Haag en Wij”, J. Dalenoord: een ontwerp idem, W. Bouthoorn: twee ontwerpen idem; P. Nieuwenhuyzen„Bergdorp La Lastrilla”, aquarel, 32.5 X 50.7, inventarisnummer T 3853 K, „Boerderij Avilla", gouache, 32.6 X 50, inventarisnummer T 39 53 K, „Stierengevecht”, litho, 32.3 X 47.5, inventarisnum mer P 4253 K, „Gewonde Stier”, litho 35 X 50. inven tarisnummer P 4253 K. „Stier en paard”, litho, 35 X 50.2, inventarisnummer P 4353 K, „Beschoeiing strand Dom burg”, litho, 32.5 X 50.3, inventarisnummer P 4453 K; A. Löb: „Portret van M. Friedlander”, ets, 159 X 110 mm, inventarisnummer P 5353 K, „Portret van M. Friedlan der”, ets, 329 X 158 mm, inventarisnummer P 5453 K; R. Rooyackers: Ontwerp gevelversiering Meppelweg; L. Meys: „Stadsgezicht”, olieverf/board, 54 X 65, inven tarisnummer 6553 K; H. Munnik: „Stilleven met rode vissen”, olieverf/board, 62 X 81, inventarisnummer 4853 K; R. Frankot: „Schommelende kinderen”, olieverf/doek, 162 X 100, inventarisnummer 4753 K; M. Feuerstein: „Stilleven met vogel”, olieverf/doek, 85 X 65, inventarisnummer 6453 K; S. Schröder: „Portret van Dr G. Knuttel Wzn”, olieverf/ doek, 60 X 70, inventarisnummer 6353 K; A. Gispen: „Kop van oude violist”, aquarel, 65 X 50, in ventarisnummer T 15453 K L. Sologoub: „Mijn atelier”, kleurkrijt, 31.7 X 46, inven tarisnummer T 160—53 K, „Mijn tuin”, kleurkrijt. 33.2 x 51.6, inventarisnummer T 161—53 K. „Duin”, kleurkrijt, 29.5 X 47.2, inventarisnummer T 16253 K: J. van Heel: Ontwerp programma Koninklijke Schouw burg. Ontwerp aanvaard en uitgevoerd; E. Brokke: „Lappenschool”, olieverf/paneel, 61.5 X 83, inventarisnummer 6653 K; B. Weihs: Ontwerp affiche tentoonstelling Ouborg. Ont werp aanvaard B. Weihs: Lay-out catalogus tentoonstelling Ouborg. Ontwerp aanvaard: C. van Roemburg: Ontwerp affiche tentoonstelling Haagse Kunstenaars VI. Ontwerp aanvaard; J. van Heel: Ontwerp affiche tentoonstelling Pluche en Plastic. Ontwerp aanvaard en uitgevoerd; M. Feuerstein: „Kan met vruchten”, pastel, 65.8 X 44.6, inventarisnummer T 116653 K. „Pot met bloemen”, kleurkrijt, 44.8 X 42.4, inventarisnummer T 16553 K, „Eendje”, kleurkrijt, 36.2 X 38.7, inventarisnummer T 164—53 K; K. van Bohemen: „Daken”, olieverf/doek, 81.5 X 100, inventarisnummer 7353 K; R. v. d. Berg: „Winter”, ets, 150 X 65 mm, inventaris nummer P 15753 K, „Brabant”, ets. 98 X 67 mm, inven tarisnummer P 15853 K, „Margrieten”, ets, 235 X 162 mm, P 15953 K, „Werk aan de golfbrekers te Scheve- ningen”, potlood, 15.8 X 23.4. inventarisnummer T186— 53 K, „Bij Delft”, inkttekening. 23.1 X 32.8, inventaris nummer T 18753 K; P. Franz: „Boerderij”, O.I. inkttekening, 46 X 57, inven tarisnummer T 17853 K H. Hierck: „Marmerzagerij in Den Haag”, olieverf/doek, 80 X 100, inventarisnummer 8253 K; J. Dalenoord: „Ontwerp muurschildering in de Thor- becke-H.B.S. J. van Heel: „Stilleven met lamp en dood eendje”, olie verf/doek, 60 X 50. inventarisnummer 8953 K; J. Nanninga: „Thibet”, olieverf/doek, 80 X 100. inventa risnummer 4154 K J. van Heel: Illustraties en omslag boekje voor de ten toonstelling Pluche en Plastic. Ontwerp aanvaard: J. Kropff: Plafondschildering tentoonstelling Pluche en Plastic. Uitvoering aanvaard; Jos v. d. Berg: Muurdecoraties tentoonstelling Pluche en Plastic. Uitvoering aanvaard: B. Bruyn: „Portret van Cees Laseur”, olieverf/doek, 90 X 100, inventarisnummer 254 K. Geplaatst in de Ko ninklijke Schouwburg; S. Schröder: „Portret van Ir L. J. M. Feber”, olieverf/ doek, 114 X 102, inventarisnummer 7453 K. Geplaatst in het Stadhuis; H. Hierck: „Slachthuis”, olieverf/doek, 80 X 100, inven tarisnummer 8153 K; H. Lindgreen: „Jardin des Plantes Anécy”, aquarel, 56 X 38, inventarisnummer T 17753 K; H. Munnik: „Sluisje te Schoonhoven”, sepia, dagmaat 26 X 36, inventarisnummer T 17653 K; T. Wegner: „Meisjeskop en face”, houtsnede, 312 X 254 mm, inventarisnummer P 14453 K; J. Gregoor: „Stilleven met flessen”, waskrijttekening, 22.6 X 50, inventarisnummer T 18053 K; C. Andrea: „Spanje”, olieverf/doek, 60 X 80, inventaris nummer 8353 K; B. A. Th. Weihs: „Seinpost Scheveningen”, gewassen O.I. inkttekening, 50 X 68, inventarisnummer T 18353 K. (Bekroond in de Stadhuisprijsvraag); B. A. Th. Weihs: Lay-out tentoonstelling Amerikaanse Grafici. Voor uitvoering aanvaard; B. A. Th. Weihs: Ontwerp affiche tentoonstelling Ame rikaanse Grafici. Ontwerp aanvaard; A. Löb: „Portret van W. Jos de Gruyter”, ets, 220 X 168 mm, inventarisnummer P 253 K, „Zelfportret”, ets. 244 X 177 mm, inventarisnummer P 153 K; N. Kroes: „Scheveningen, Haven met radio-zendstation”, O. I. inkttekening, dagmaat 68 X 76, inventarisnummer T 184—53 K; H. Bal: „Haven Scheveningen”, O.I. inkttekening 4- wa terverf, dagmaat 35 X 54, inventarisnummer T 18153 K; P. Citroen; „Pauline”; later ingeruild tegen „Paarden van de Neptunusfontein te Rome”, inkt -f- houtskool, 37 X 55, inventarisnummer T 18853 K;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 605