1 I I I 1 •sli ifi °js !WH t öO X) <*1 '1^ itó siiï-h f 83-858 si 51 51 l ps «i i j •Ï3 15 ra o s o 5 *7 'g s I 5 S:g 2- 1 I a - 2 è-ë a C p o 5-g §s:F 1 g 5 o o 3 Ie. s s 5,5 2° S |!2 Sb g 8 •e£e ■°1 ££2 8 c o I E s «g5l C?g>g th«- SPo t£Ê §8255 f?-2 1*8 S •hsx 2 5 fcS hi< o 8gH M3*^p> £2 _-3 c II S-g'E g cO h-a 5^ 2 ac 50 §|8pS^ö^ >-sc8.E8zWc(g „Mlilnh c,s s-g S'Ë£ Öll E I 1 iZ^S^-g^gg--^ S >2£ -g°2 g 00 g B 8 Sr ^£hjHöB! hPE- “-o - .-^§1 r-H e e ,2 "1 o J 8 c È^-ES 82 5 cMQ§> - 8 -x 2 p 5§Q 1 g üihjpiPëSósi ^S.h5fïïlhO ^g|ig§£2£|s§ ^iWhhiïi 8 |:ï,3t““ï>8^; p85*.È5 |3a=. ^ö^e>c£ *8 =-° g> .o.c£=: Ï8 £hh »3c2-g£ tjsE -Ï5«.ï« i-sp^E =|“3 S £pigH §Sël ]sr||« 3§ e3<c-^ •bW s yoOh|i |O|-|s n S£ S Is il S£it3 S I 73 5 ga §=3.81 .e|8“P1e 2 e 8 =2 f ©3i i 0Mg^s -^©±©c£c-^ 5 :Z ao o o£ g£ VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 9 8 c 3 C*p _E CQ o 73 H "c ra Uh o •o •o c z> •o -I re a s© E cd s O' ri 2 ca 2 r*i cO E E O oo fft «Z> O o E E ts 8 X- E u o Z Os ’t - B CO g. C O cö cO V 73 "2 cO co <z a a u ■M 4>< 73 cz "c _co r~ 2 73 rr-, e®: CÖ i ES 00 X- •o c 8 00 E o u Z c :- “8 O "3 8 cO G p 3 E^ °J co aJ s_ u> X> n -g 73 g.E si 0 o w? s 3 U ■§5 I S-; 8 •3 J= 8 c 2 8®. «.2 c 8 H *3 2 o r B •2É n O O ■o-ö L= si o E E <z >s C C co E öJ o O fst 00 cT gK -G O© cz Zg Q. Cu cO _C0 c c 8 co G 5 O "cz (N CO M) H M-» CZ cz L- 8 cu-s o c 00 Q. C 82 O 8 c §’is CC© U. -O C co c co N :c» o §N ]5I "“i ïti c 2 E ob O u. 2£ UJ CU S S8-2 'O •=O' 3u o Ss -J C V) gh 5 U4*o o O 50 8-8 8-c ie o g CO eN <N tz - Èo^’l Os 'O 00 Z Os ÜO E m (N S^’ p iP ipo 2-5 co q tn K 53.2 s© u. 00 2? X o ■o C i£ 5 8 gS co t. ‘E Si 5 iSji «-szl o N °5°-e “x£ 5 g c Z 5 Ec 3 tn O' m rl G E V) ON M <i o 00^ g 3^» «t k 2^3 O 60 $2 -^ E 5ë i’3 153 5-a c cO O ri 1 O o O u osi o 8 0 g-81 cz _C nj Ê?S-EQ >•■52 -S 5 k o 73 -U 'C E Cs co o; *- N «•5 .E u C 73 co co 5; g 2 o g 5 o 2 is&g x-g a O .-G> e N e O^=E i^ls ^2 o .2 f §2 8gS o 2.E c *c cc U.’ gS8£ C 73 C 'o i °t _i<a4o5.G.£8&S§i o 5 1 E .2 O N O'S o S TT :8 C o 8 8 2 Z 3 E-2 o 85 aJ - 8 8 g £n'Ï cz o •S-cS cl CO 3= 82 E x o 8^ E g£ $■£,0 |N <SË Q, E “tL E u 3 .ti o 8=8g1o<u„8uÊ3ta 8 N-5 >^-3 E- <z 5£ 8 N e? 2 8 5-5 C- §££8§2“g vö>2^~ e 5-° e ES E 2 u =g 8- i 8 3 012-e IssSdha >S1#£ g>-8g gllhzï cr*^c*^©£©£ g>3 5 o g g g pip-sp-* Kii-Jji sÓfWi! cmWuEoocS^ E8§2 E ^3-ë s ^cog’oggs ^©OOC -^^ccJTS 3:E>^ g:=.g£ £8 d 8'S-2 3 s e >S rt e -’ 8 &3 e -E E E .e 3 3 C r*l G C -' .E i£^£ S §.E(§ g - N -o e O -Ö <J E C CO e e C C C 73 N ü3x2ku 5£ §3 c ««O g x -H S o£ É=ö§>g1u8§c 0^3ë2EH S 5 3 -r 2 Eu 53 §sz&g^ i:| 1 8”? <5 §£££-' 5“ iu5f£31*°hj| 5S£* ju o’O g pppêppil I 5 gNil^S Pc- ^ncI^EE«c8-o>* !5f^i>;ü28s t 1 •'l(1)U.l-*-'©-*-‘k«ll N 73 -S T© Jd rq (Z) C S -È’E c^ S:=>£ C C >^cc^2£-£|S .E8g^£ëg£^-^ g-sat >-s e e - g L t253.Ê£ e Q) C M 5 0 j 2 >-> e s (H CQ F- È8 «8 mS 33|§ Hia ;-N-p» o 8 8 h5§3 eS.^1 o (D 73 co -e g X g C 8?Pt «feö o, g£ü2 d 2.3 S 8 S-sB:£S m m -C S© g 00 c/i co Om 3 O e :c «j-j W e e pl^£ ■E 3 E^-x 11L 2c^-o2*Ss|c EJOOC©-— Pc° BfS7:3--5-!|£ gSf§^E=?- -C 4-4 e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 607