10 s=f 75 5 g 2 c «32^- it i 0 lllr H f! it I is WJ m Igl b«sg •5-5 ff si lil Jlt 1 (U 1 s n l-p p- iO 51 j s e ■5 s ■it 1'1 1«Ê Jö-f ig“ •fp"' I “S IS E tl Z u e! o sl 1 o I 5 8 ^■1 _s t o ’I 8 5 i -8 Q 8 c o O S 5 8 •53 3 fe X) o 3 8 _N ‘5 3 5 8 s 5 po s i s ÖO o ,E s 9 D Ie s® Sts .S? i r 50 ïl fc- 03 O cs q. as gè eS? 8 71 s - <u c c c 2 3£ I - - -iQJ: 2,211 s f s s 1 j Ss--13 S^-S 8 S^£< “P •2 75 8 uj 5 J I O s5 O S^cl i 4 E-t ff §75 J 1 u (D Q. *- VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 11 ■5 o c O o I I Q Q tn C* Tt X o o <D ■w O C/2 OO <u Q O I ■g Q O as Q E o Z cm E o Z CM C O G> "c O 03 cS CM 15 -u^ <0 Jü 15 CM en Mn O S- Mn O' 00 4) 8 5 E s E Q X) vn O S- Mn O Q <D E c c o X o en VI O Fr V) O\ c 8 c <U E c c o X en Mn O> Fr Mn O\ •5 </3 8 O E c c X o »n c <5 o o E vi CM X 23 M3 'X 3 E S <u •8 I 5 CS V5 E 2 75 ihl i g e! S c E 75 ra Sl£< .2 ÖO EI t/j cs E c - Z cS D. s 2 <U 03 73 C :c" 5 3 5^ s 2 3 8 O S O CD .2 03 E c c t£j 05 X JZ> c5 03 Q. 8 03 y S C- o Q ■E O B 8 g flü Dë'p- «12 SE C E o O u o ^§0 73 T - u t Q OJ X 70 - E S U 8 Z Q |2® £rli O cZ 73 h s 5^ C 1> S o <_gs JU I X 5 2 •S u V3 c E s< Q.—r o a> cn X E E g •M Së 4- Ui Q O w x 5 SE -5 2 B CC C cS Q CS X lp o §s® p« !SJ 75 J. C- 3 E UJ 4» S u O o E S c 3 Sis^ cZ 57 75'^ "O o i.1 s| -o X c 5 O .2 M 3 2 5 CS J? Öfi c« c E 2 P' •O U. e w 7 X Q CS X I c c u= 03 O ÜJ >-' b s -5 lis* fc o-° s St -ie c O ai E <5 u 1 C Q a> c si s o o y> m c a> E _y Q rn Mn - u V) 3 S E S cc" X ■si i-5| ct f”“ S D.? 5 x c 52 S 5 Q S j= 1 8 g-£ 5 «J-Ï <v X <y CS <U S c O 2 C S - S &-.Ï-8 c e<x s1 S-2 ■c s ra S sis t^ c ■p s 0 E-^t 8 2 3S ra 1 QJ O BJ -o c «n 5 o T3 C cS <U o c cs x O r- O'E'-ï S v Se «u Sm m-ï q E O n b c O Oj C "S rri O •-“ x: x W x o c CD O -E <f o -^ >30 X cs "O o (U _c O ”O M5 c <D CS E B.O. 1 u O ïn X cS O CS CS £S o 7; s.i- -1 75

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 609