51 14 BIJLAGE V. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Totaal aantal: 44. Museum, enz. Plaats Tentoonstelling Duur Keukenhof Lisse 19 Maart 16 Mei 28 April 15 Juni 17 Mei 10 Juni 23 Dec. 1953 14 Jan. 1954 Het Blazoen I 1 Tentoonstellingen van derden. Rotterdamse Kunstkring Rotterdam Pulchri Studio ’s-Gravenhage Haagse Kunstkring ’s-Gravenhage Gemeentemuseum Arnhem Zappeyon Athene Kunsthaus Zürich Pulchri Studio ’s-Gravenhage Museum voor moderne kunst Sao Paulo De Amersfoortse Gemeenschap Amersfoort Het Prinsenhof Delft Stedelijk Museum Amsterdam Nederlands Postmuseum ’s-Gravenhage Hopmanshuis Zwolle Paleis-Raadhuis Tilburg Tiergarten Berlijn Stadhuis Bolsward Centraal Museum Utrecht Rijksmuseum Kröller Müller Otterlo Kunstzaal van Hotel Hamdorf Laren (NH) Dordrechts Museum Dordrecht Museum Skoplje Stedelijk Museum Amsterdam Nederlands Postmuseum ’s-Gravenhage Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam Raadhuis Waalwijk Gemeentemuseum Arnhem Emmen De Lakenhal Leiden Dalton H.B.S. ’s-Gravenhage Van Abbe-Museum Eindhoven Het Prinsenhof Delft Aartsbisschoppelijk Museum en het Museum van Religieuze Kunst Utrecht Kunstpaviljoen Zagreb Kunstenaars Centrum Bergen (NH) Het Prinsenhof Delft Clemens Seis Museum Neuss a/Rh. Stedelijk Museum Amsterdam Teylers Museum Haarlem Waaggebouw Nijmegen 23 September 5 Jan. 1954 October 31 Jan. 22 Febr. 15 Febr. 1 April 28 Febr. 26 April 7 Maart 13 April 13 Maart 17 Mei 14 Maart 7 April 9 October 3 November 11 October 1 November 18 October 1 November 15 October 4 Januari 1954 3 November 26 November 4 November 20 December 26 November 13 December Dec. 1953/Febr. 1954 12 Dec. 1953/3 Jan. 1954 100 jaar Nederlandse schilderkunst 18501950 (georga niseerd door het Ministerie van O.K. W.) Vincent van Gogh Kind en spel Van Gogh’s grote tijdgenoten Elf tijdgenoten uit Parijs 100 jaar Nederlandse schilderkunst 18501950 De jacht in de kunst Muziektentoonstelling t.g.v. het Internationaal Orgel- concours Het dier in de kunst Nederlandse Architectuurschilders 16001900 Van Gogh’s grote tijdgenoten 27 Juni 30 Aug. 28 Juni 28 September i 17 Juli 16 September F. Hart Nibbrig (georganiseerd door Gooische Schilders- 17 Juli 16 September vereniging) Schilders schilderen schilderijen I 18 Juli 28 September 100 jaar Nederlandse schilderkunst 18501950 I 19 Juli 26 Augustus Vincent van Gogh 23 Juli 20 September Nederland gezien door zijn postzegels 24 Juli 4 October Prof. W. v. d. Berg Augustus Rijksmuseum Kröller Müller Otterlo Het Prinsenhof Delft Stedelijk Museum Amsterdam Stedelijk Museum Amsterdam Kunstpaviljoen Belgrado Raadhuis Uzendijke Grote Kerk Haarlem Weekend-expositie. Kees Verwey Jan Toorop Jubileumtentoonstelling van „De Onafhankelijken” Bloemenwereld A. C. Willink (georganiseerd door de Stichting Nijmeegs Museum voor Beeldende Kunsten) Nederlandse beeldhouwkunst (georganiseerd door de Stichting „Kunst en Gezin”) G. H. Breitner Van Gogh-herdenking Elf tijdgenoten uit Parijs Antoni van Leeuwenhoek en een nieuwe tijd (georgani seerd door de Kath. Studentenver. Sanctus Virgilius) Religieuze Kunst i 21 Augustus 1 September 4 September 18 October i 9 September 4 October 24 Mei 19 Juli 31 Mei 10 Augustus 4 Juni 20 Juli 5 Juni 2 Aug. I 17 Juni 10 Juli 10 Juni 28 September I 26 Juni 19 Juli 21 Maart 14 April 14 April 6 Mei 18 April 30 Mei 18 April 1 Juni Internationale ledertentoonstelling Dick Ket, Gijs Jacobs v. d. Hof, c.s. I Tentoonstelling van beeldhouwwerken in de open lucht (georganiseerd door de Stichting „Kunst en Gezin”) Het dier in de beeldende kunst 11 Sept. 21 Sept. I Rik Wouters 12 September 18 October Vincent van Gogh (georganiseerd door het Kunstamt van 15 September 15 October het Bezirksamt Tiergarten, Berlin) H. de Toulouse-Lautrec Werk van Haagse Kunstenaars (georganiseerd door de groep Verve) R. Frankot Pluche en Plastic in Pulchri Studio „Toen en nu” H. de Toulouse Lautrec i 100 jaar Nederlandse schilderkunst 18501950 I Hollander des 17.Jahrhunderts Groepstentoonstelling Tweede Bienal Charley Toorop

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 612