51 BIJLAGE VI. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN 14.764,88 Nadelig saldo 636.557,33 i 699,60 Totaal ƒ774.763,46 99 99 99 99 99 99 99 99 1.607,16 295,17 Exploitatierekening 1953. 7.500,— 1.345,02 4.703,22 719,86 177,15 4.836,05 2.844,93 4.505,71 245 350,— 1.333,94 1.218,32 3.532,79 978,— 1.545,76 134,38 SO US 1,06 11.278,50 99 99 99 99 99 99 99 14.653,31 99 99 99 99 99 24.521,91 30.995,49 UITGAVEN (Volgno. 796). A: Gemeentemuseum. I. Personeelsuitgaven: a. Salarissen b. Lonen c. Overwerk d. Kosten geneesk. onderzoek en Controle. e. Sociale lasten ONTVANGSTEN (Volgno. 449). a. Opbrengst wegens verkoop van toegangsbe wijzen b. Opbrengst wegens verkoop van catalogi etc. c. Opbrengst tentoonstellingen en lezingen d. Opbrengst concerten e. Opbrengst verhuur aula en kleine voordracht- zaal Gemeentemuseum Opbrengst verpachting lunchroom Paviljoen Gemeentemuseum g. Opbrengst gebruik inventaris Paviljoen h. Verschillende ontvangsten B. Museum Bredius. I. Personeelskosten: a. Salarissen b. Lonen c. Overwerk d. Kosten geneesk. onderzoek en Controle e. Sociale lasten II. Zakelijke Uitgaven b. Onderhoud gebouw c. Schoonmaak gebouw d. Aanschaffing meubilair e. Onderhoud meubilair n. Verwarming o. Verlichting p. Waterverbruik r. Dienstkleding v. Telefoonkosten z. Verschillende kleine uitgaven aa. Grond-, dijk- en polderlasten enz. ab. Premie brandverzekering Totaal 24.102,01 509,54 977,93 851,03 1.125,25 1.500,— 219,44 1.570,22 3.921,94 2.838,91 1.887,79 2.998,18 1.275,76 75.000,— 152.364,30 10.560,56 3.223,11 5.973,82 II. Zakelijke uitgaven: b. Onderhoud gebouw c. Schoonmaak gebouw d. Aanschaffing Meubilair e. Onderhoud Meubilair Aanschaffing Kantoormachines g. Onderhoud Kantoormachines j. Autokosten k. Tramkosten l. Rijwielkosten m. Reis- en Verblijfkosten n. Verwarming o. Verlichting p. Waterverbruik r. Dienstkleding s. Kantoorbehoeften, drukwerken t. Porti, telegram- en zegelkosten v. Telefoonkosten w. Contributies en donaties x. Glasverzekering z. Verschillende kleine uitgaven aa. Grond-, dijk- en polderlasten enz. ab. Premie brandverzekering ac. Premie autoverzekering III. Bijzondere uitgaven: a. Propaganda b. Laboratorium en fotogr. atelier c. Meubelen (vitr. en encadrementen) d. Herstellen Kunstvoorwerpen e. Kunsthist. bibliotheek Verzekering „All risk” div. bruiklenen g. Aankoop kunstvoorwerpen h. Organiseren tentoonstellingen en lezingen i. Kosten wegens het houden van concerten j. Muziekhistorische bibliotheek k. Bewakingskosten museumgebouw Bijdrage te storten in het fonds voor de verzamelingen van K. en W m. Storting in het fonds van de ontvangsten van het museum n. Kosten onderhoud inventaris Paviljoen o. Kosten Paedagogische Voorlichting p. Representatie q. Omzetbelasting r. Kosten van het Mededelingenblad s. Transport Bruiklenen t. Vernieuwen batterij noodverlichting u. Proefverlichting Stijlkamers ƒ228.375,57 44.877,43 6.348,18 395,— 42.937,83 ƒ322.934,01 47,90 541,13 2.400,89 48,60 384,39 41,38 0,63 170,— ƒ774.763,46 22.221,50 1.880,51 83.632,20 2.158,80 30.863,97 10.143,69 906,38 1.495,51 747,- 248,89 2.980,19 121,08 696,51 2.225,65

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 613