51 L 16 BIJLAGE VII. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 9.700,95 64.197,79 23.067,22 Afdeling Muziekhistorie 102.890,44 102.890,44 Ontvangsten Ter beschikking gesteld ten laste van het Fonds voor de Verzamelingen van Kunst en Wetenschap Nadelig saldo 31 December 1953 Afdeling Haagse Historie a. Schilderijen b. Diversen Afdeling Oude Kunstnijverheid a. Ceramiek b. Costuums 1.296,26 4.628,22 21.392,75 1.674,47 450,— 846,26 Uitgaven Nadelig saldo per 1 Januari 1953 Afdeling Moderne Kunst. a. Schilderijen b. Beeldhouwwerken c. Aquarellen, tekeningen d. Prenten e. Moderne Kunstnijverheid 102.602,77 287,67 28.892,46 i 14.090 16.530,21 I 4.179,62 j 505,50 Geldmiddelen voor aankoop 1953.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 614