51 e. Kunsthistorische Bibliotheek. 23 Moderne Kunstn ij verheid. Schenkingen: Aankopen: VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. P. 130—53, P. 131—53, P. 132—53, P. 133—53, Buch 21, Baden-Baden P. 137—53, P. 138—53, P. 140—53, P. 141—53, P. 143—53, M.M. 1—53, M.M. 2—53, M.M. 3—53, 1—53, M.K. 2—53, M.K. 3—53, M.K. 4—53, M.K. 5—53, M.K. 8—53, M.K. 9—53 Door Du Quesn< J. Franken Pzn: De drie gratiën in de nacht, hout snede, gesigneerd, 310 X 181 mm; idem: Straattoneeltje, houtsnede, gesigneerd, 243 X 172 mm; idem: Zomer I, houtsnede, gesigneerd, 239 X 168 mm; idem: Portret van Paul Valéry, houtsnede, gesig neerd, 125 X 100 mm; P. 13453, Zao-Wou-Ki: Compositie, ets, gesigneerd, 317 X 490 mm; P. 13553, A. Manessier: Compositie, kleurlitho, gesigneerd, 402 X 264 mm; J. Franken Pzn: Portret van Leo Tolstoy, hout snede, gesigneerd, 150 X 90.5 mm; idem: Bootwerker, houtsnede, gesigneerd, 159 X 98 mm; H. de Toulouse Lautrec: Nuit Blanche Planche IV de la série des vieilles histoires, litho, gemono- grammeerd, 257 X 170 mm; idem: La terreur de Grenelle, litho, gemonogram- meerd, 172 X 109 mm; P. 14253, idem: Adolphe, ou le jeune homme triste, litho, gemonogrammeerd, 255 X 167 mm; idem: Hommage a Molière Hors les Lois, litho, gemonogrammeerd, 215 X 195 mm; schenkingen en aankopen werd de kunsthistorische bi bliotheek uitgebreid met de navolgende werken: Aarbok 1952 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet. Trond heim, [1953], geïll.; Age, The golden, of Dutch silver, Victoria and Albert Museum. London, 1953, geïll., Small Picture Book no. 29; Ailly, A. E. d’. Repertorium van de profielen der stad Am sterdam en van de plattegronden der schutterswijken. Amster dam, 1953; Aldrian, T. Bemalte Wandbespannungen des XVIII Jahr- hunderts. Graz 1951, geïlL Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl VI, red. J. Ro mein. Utrecht 1953, geïll.; Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl IV, red. J. Ro mein. Utrecht 1953, geïll.; Allan, F. De stad ’s-Gravenhage en haar geschiedenis. Am sterdam, 1859, geïll. Allner, W. H. International poster annual ’52. St. Gall 1952, geïll. Amic, Y. L’opaline francaise aux XlXe siècle. Paris, z.j., geïll. Anuario do Museu Imperial, Petrópolis, 1950, geïll. Apollinaire, G. Les peintres cubistes. Genève, 1950, geïll.; Aragon. L’exemple de Courbet. Paris, [1952], geïll.; Ars Sacra, Kunstwerkschriften, Buch 21. Baden-Baden Albert Museum, London, 1953, geïll.; Museum Monographs no. 7; Ars Sacra, Kunstwerkschriften, [c. 1951], geïll.; Asselin, H. L’impressionisme, conférence faite Amster dam au Stedelijk Museum, le 3 févr. 1927. Leiden, z.j., geïll. Avermaete, R. Herinneringen uit het Kunstleven 19181940. I. Het avontuur van de Lumière”-groep. Brussel. [19531, geïll.; Bakels, H. Beknopt Bijbelsch woordenboek. Amsterdam, 1917; Bardi, O. M. Lasal Segall, Museu de arte de Sao Paulo, 1952, geïll.; Bemrose, G. Nineteenth century English pottery and porce lain. London, 1952, geïll.; Benschop, W. J. M. Het postwezen van ’s-Gravenhage. ’s-Gravenhage, 1951, geïll. Berg, A. en R. Kjcllberg. Hugo Lous Mohr’s ceiling pain tings in Oslo cathedral. Oslo, 1952, geïll.; Berger, J. Friso ten Holt, W. Couzijn. Amsterdam, geïll.; Berger, K. Géricault und sein Werk. Wien, A. Schroll Co., 1952, geiU.; Beschrijving, Korte en beknopte, van ’s-Gravenhage. Am sterdam, Gerrit de Groot zn,-1767, geïll. Bildhauer, Deutsche, der Gegenwart. Kunstwerkschriften 22. Baden-Baden, 1951, geïll.; Bilan, Premier, de 1’art actuel. Le Soleil noir, 1953, nrs 3 4. Paris, gel’ll.; Bodart, R. Leon Devos, Monographieën over Belgische kunst. Antwerpen, [1952], geïll.; Boekman, E. Overheid en kunst in Nederland. Amster dam, 1953; Boom, A. van der. Acht Vlaamse en Nederlandse houtgra- veurs. Amsterdam, 1952, geïll.; Boom, A. van der. C. A. Lion Cachet 18641945. Bussum, 1952, geïll.; Braque, G. Le jour et la nuit, cahiers 19171952. Gallimard, 1952, geïll.; Burckhardt, J. Briefe Dl II. Basel, 1952; Burra, P. Van Gogh, Great Lives. London, 1934, geïll.; Burty, Ph. Lettres de Eugène Delacroix. Paris, 1880, 2 dln; Bazin, G., Lur^at (e.a.), Muraille et laine, la tapisserie frangaise. Parijs, 1946, geïll.; Catinat, M. Les bords de la Seine, z.pl. 1952, geïll.; Cocheret, Ch. A. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage 18531953. [’s-Gravenhage, 1953], geïll.; Colmjon, G., en P. A. Scheen. The Hague School. Rijswijk, 1951, geïll.; Corbet, A. Jan Cox, Monographieën over Belgische Kunst. Antwerpen, 1952, geïll.; Corning glass center. Corning, New York, 1952, geïll.; Courthion, P. Klee. Paris, 1953, geïll.; Dargenty, G. Eugène Delacroix par lui-même, Paris, 1885; Daübler, Th. Der neue Standpunkt. Leipzig, 1919, geïll.; Daulte, Fr. Frédéric Bazille. Genève, 1952, geïll.; Daumier, no 8 spécial de la revue „Arts et livres”. Mar seille, 1948, geïll.; Degand, L. Témoignages pour l’art abstrait. Z.p., 1952, geïll.; Dorp aan de Vliet; geschiedenis van Voorburg, door G. Gorris, H. Hardenberg, N. J. Pabon, e.a. Schevtningen, 1953, geïll.; Dortu, M. G. Toulouse Lautrec. Paris, 1952, geïll.; -van Gogh, E. H. Vincent van Gogh, persoon lijke herinneringen. Baarn, z.j. prt.; Evans, J. A history of jewellery, 11001870. London, 1953, geïll. Eysselsteijn, B. van. Oswald d’Aumerie. Amsterdam 1953, geïll. Fèvre, J. Mon oncle Degas. Genève, 1949, geïll.; Gantner, J. Rodin und Michelangelo. Wien, 1953, geïll.; GiedionWeicker, C. Paul Klee. London, [1952], gel’ll.; Gogh, Van, et les peintres d’Auvers chez le docteur Ga- chet. Paris, 1952, geïll.; Gogh, Vincent van. Verzamelde brieven, 3e druk. Amster dam, enz. Wereldbibliotheek 1952-’53, Dl I en Dl II, gel’ll.; Idem, 1953, DI III, geïll.; Gouwe, W. F. Het ontwerpen van postzegels, geschreven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Nederlandse post zegel 1852—1952, Overdruk uit „Het P.T.T.-bedrijf”, deel IV, no 3, Juni 1952, geïll.; Legaat van wijlen mevrouw Hannemade Stuers: H. P. Berlage: Bank, mahoniehout, bekleed met beige ribfluweel, hoog 115, breed 187, diep 83; H. P. Berlage: Stoel, mahoniehout, bekleed met beige ribfluweel, hoog 105, breed 49, diep 49; H. P. Berlage: Armstoel, mahoniehout, bekleed met beige ribfluweel, hoog 122, breed 65, diep 65; M.K. H. H. Kamerling Onnes: Vaasje, grijs-bruin, ge glazuurd aardewerk, hoog 16.8; H. H. Kamerling Onnes: Bekertje, blauw met zwarte geometrische motieven op grijs-bruin fond, geglazuurd aardewerk, hoog 7.4; H. H. Kamerling Onnes: Kommetje, geglazuurd aardewerk, hoog 6.6; H. H. Kamerling Onnes: Kom, zwart met grijze vierkantjes, geglazuurd aardewerk, hoog 10; H. H. Kamerling Onnes: Tegeltableau (2 Aug. 1939), voorstellende een familie, die van een bal- con af een historische optocht gadeslaat, gegla zuurd aardewerk, 9 tegels van 7 X 7 in houten lijst; Dirk Hubers: Vaas, grijsgroen met witte lijn- en stippelversiering, geglazuurd aardewerk, hoog 29; t/m M.K. 1653, J. EisenloeffelEen 9-delig thee servies, rood en geel koper, bestaande uit thee ketel, komfoor, spirituslichtje, theeblad, suikerpot, melkkannetje, theepot, spirituskomfoortje en lepeldoosje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 621