51 Bruiklenen: 25 VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. NK 3014 175 NK NK 3015 NK 3016 190 NK 205 NK NK 3017 NK NK NK 3018 283 NK eeuw, NK 3019 426 NK 418 NK NK 3020 438 NK NK 3021 NK NK 3022 563 NK NK 602 NK 3023 NK 612 NK 3024 NK NK 3025 NK NK NK 3026 NK 3006 NK 3027 NK 3007 NK 3028 NK 3008 NK 3029 NK 3009 NK 3030 NK 3010 NK NK 3035 NK NK 3036 NK NK 3032 NK NK 3037 NK NK 3033 3034 Kleine terrine met deksel en onderschotel, turquoise met witte cartouches, waarin gekleurde Chinese voorstellingen, goud langs de randen, Meissner por selein, hoog met deksel: 10.2, gr. diam. terrine: 13.5, diam. schotel: 17; Kommetje, buitenzijde geel met witte cartouches, waarin Chinese figuren, Meissner porselein, 18e eeuw, hoog, 7.2, diam. 14.6; Kopje met tuit en onderschotel, buitenzijde geel met witte cartouches, waarin Chinese figuren, scho teltje versierd met Chinese vrouwenfiguren met parasol, Meissner porselein, 18e eeuw, hoogte kopje: 6, gr. diam. 10.7. diam. schotel 17; Een paar chocoladekoppen met twee oren en in- derschotel, buitenzijde oranjerood met witte car touches, waarin landschapjes; schoteltjes versierd met landschappen in rode cirkel, Meissner porselein, 18e eeuw, hoog 7.2, diam. kop met oren: 9.5, diam. schotel 13; Koffiekan, met deksel, gouden versiering, langs boven- en onderzijde verticale ribbels, hier tussen Chinese voorstellingen, Meissner porselein, 18e eeuw, hoog 20.5, gr. diam. 13.5; Chocoladekop met twee oren en onderschotel, on derste helft van de kop is verticaal groen en goud geribd, hierboven gekleurde Chinese voorstellingen, schotel aan buitenzijde dito geribd, binnenzijde dito voorstellingen, Meissner porselein, 18e eeuw; hoog 8 cm, diam. kop met oren: 9,5, diam. schotel: 13,6; Drie theebus jes met deksel, zeszij dig, zes compar timenten met gekleurde Chinese figuren, afgezet met gouden banden, Meissner porselein 18e eeuw, hoog 10, diam. 8.5; Bierpul met zilveren deksel, Chinese voorstelling in gouden cartouche, gouden rand langs boven- en onderzijde, Meissner porselein 18e eeuw, hoog 16.5, diam. met oor 14; Tafelbel op blaadje, Chinese voorstellingen in gou den cartouches, voorts gouden netwerk, Meissner porselein, 18e eeuw, hoog 13, diam. 10, afmetingen blaadje 15 x 15; Twee vazen, zeszij dig op dito voet, witte cartouches op paarse fond met Chinese voorstellingen, Meiss ner porselein, 18e eeuw, hoog 24.3, diam. 13; Kop en schotel, buitenzijde turquoise met witte, goud-omrande cartouches, waarin Chinese figuren, Meissner porselein, 18e eeuw, hoog 4.5, gr. diam. kopje: 7.5, diam. schotel 10.7; Vaas, Italiaanse majolica, beschilderd in blauw, geel en turquoise, de oren worden gevormd door draken met uitgespreide vleugels, aan beide zijden familiewapen in cartouche, eind 15e, begin 16e eeuw, hoog 30, diam 33; Schaal, Italiaanse majolica, beschilderd in rood, blauw en metaalluster, in het midden het Christus kind in medaillon, 16e eeuw, hoog 4.5, diam. 20.7; Vaas op voet met twee oren, Italiaanse majolica, beschildering in blauw, oranje en geel met mans portret en opschrift, eind 15e eeuw, hoog 32.5, gr. diam. 22.5; Albarello, Italiaanse majolica, blauwe, gele, tur quoise beschildering en vrouwenportret en het op schrift MARTIADO, 16e eeuw, hoog 22, diam. 14; Gevelsteen, Italiaanse majolica, versierd met de voorstelling van een pelikaan en twee hoornen des overvloeds, langs de bovenzijde een acanthusrand, 15 eeuw; Deuromlijsting, Italiaanse majolica, versierd met gele en groene vruchten, afgezet met zg. eierlijst, 15e/16e eeuw; Weefsel, groen zijdefluweel, 18e eeuw, 70 x 90; Weefsel, rood zijdefluweel met gouddraad, patroon van granaatappelmotieven, Italiaans, 18e eeuw. 130 x 130; Weefsel, fragment rode zijde en gouddraad met bloempatroon, 16/17e eeuw, 75 x 82; Tapijt, Noord-Frankrijk, begin 16e eeuw, met voor stelling van een jachttafreel en bijschrift: „En avant218 x 176; Tapijt, Frans, fabrikaat Savonnerie, einde 17e euw, rechthoekig met brede rand en bloemversiering in blauw, groen en geel, 165 x 175; Twee stoelen, Noord-Italië, met geborduurde zit ting en rug, rood, geel, groen en bruin, snijwerk aan de voorzijde, eind 16e, begin 17e eeuw, 115,5 x 38 x 47; Van de Dienst s-Gravenhage Schaal op voet, Italiaans of Frans 17e eeuw, ge plooide rand, versierd met guirlande in geel en blauw; in het midden van de bodem een gehelmde mannenkop, majolica, hoog 6, diam. 20.5; Slee, Delfts aardewerk, beschilderd in moffelkleu- ren met Hollands rivierlandschap, hoog 9.7, lang 12; Kom, Duitse majolica, 17e eeuw, versiering aan de buitenzijde; 4 medaillons met Chinees land- schap in blauw op witte grond, hoog 12.5, diam 24; 214 Hoge vaas, Delfts aardewerk, eind 17e eeuw, Chi nees landschapsdecor in blauw en paars en enige figuren, gemerkt L V E, hoog 36.5, diam. 15; 218 Vaas, Chinees aardewerk, Han-dynastie, 200 v. Chr. 200 n. Chr., groene glazuur, versierd met een rand van dravende dieren en relief, hoog 24, diam 19; Kannetje, Delfts, met hoog getorst oor, eind 17e aardewerk met witte tinglazuur en beschil derd met blauw decor: Chinese figuren in land- schap, gemerkt S V E 5, hoog 22, diam. 13; Schaaltje, Delfts aardewerk, begin 18e eeuw, ovaal met geribde rand, hardvuurkleuren, bloemen in on regelmatig gevormde compartimenten, gr. diam. 19; Grote ronde schotel, Delfts aardewerk, begin 18e eeuw, beschildering in zg. Imari-decor, rood, blauw, groen en goud, vogel, bloemen en rots, gemerkt PAK, diam. 30; Ronde schotel, Chinees aardewerk, crème, gecra- queleerde glazuur; decor van ingegrifte bloemen, 18e eeuw; hoog 6.5; diam. 34.5; 453 Slee, Delfts aardewerk, 18e eeuw, beschilderd in moffelkleuren met decor van Hollands rivierland schap Kom, Perzisch aardewerk, 12e eeuw, groene gla zuur met ingegrifte vage versiering onder de gla zuur, hoog 11, diam. 16; Kan, Perzisch aardewerk, 12/13e eeuw, met hals in de vorm van een vogelkop, turquoise glazuur, zwar te beschildering aan de hals; hoog 27.5, diam. 16.5; Bord, Frans of Duits, 18e eeuw, in moffelkleuren geschilderd met voorstelling van een landschap met twee heren, majolica, hoog 6.5, diam 29; 2974 Venster omlijsting, Italië, Renaissance, 15e eeuw, bestaande uit 8 fragmenten, versiering en relief; 2993 Serpentijnkan, Duits, met oor en deksel gemon teerd in verguld zilver, 17e eeuw, gr. hoogte 26, gr. diam. 17; 3005 Twee roofvogels, met de klauwen rustend op een boomstronk, Meissner porselein, 18e eeuw, bruin, geel en paars, hoog 55; Aap, gezeten op een paars rotsblok, zwart en bruin, Meissner porselein, 18 eeuw; hoog 47; Twee terrines met deksel en onderschotel, versierd met Chinese landschapjes met figuren in gouden omlijsting, voorts bouquetten, Meissner porselein, 18e eeuw, hoogte terrine met deksel: 12, diam. ter rine met oren: 22. diam. onderschotel: 23.5; Vier bekers op gouden voet, beschilderd met Chi nees landschap met figuren, gouden versiering langs de rand aan de binnen- en buitenzijde, Meiss ner porselein, hoog 8,5, diam. 75; Vaas met deksel, groene fond, hierin uitgespaard witte cartouches met exotische vogels op boomtak ken, Meissner porselein, hoog 52, diam. 24; Vaas met deksel, versierd met witte medaillons en gekleurde bouquetten uitgespaard in de paarse fond, Meissner porselein, 18e eeuw, hoog 50, diam. 25; 3011 Vaas, zeszij dig, beschilderd in rood, blauw en groen, witte fond versierd met Chinese vogels, bomen en planten, Meissner porselein, 18e eeuw, hoog 31, diam. 18; 301 IA Suikerpot met deksel en twee oortjes, versierd met Chinese voorstellingen in goud, Meissner por selein, 18e eeuw, hoog met deksel: 7, gr. diam. 11.4; 3012 Kop en schotel, versierd met Chinese figuren in goud geschilderd, Meissner porselein, 18e eeuw, hoogte kopje: 4.5, diam. kopje: 7, diam schotel: 12; 3013 Beker, Chinese voorstellingen in cartouches in goud en paars, langs de onderzijde acanthusbladeren en relief, Meissner porselein, 18e eeuw, hoog 10.5, diam. 9; voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 623