51 I 3 i d. Diversen. Schenkingen: b. Aquarellen en tekeningen. Prenten. Aankopen: 33 I Aankoop: Schenkingen: Schenkingen: Bruiklenen: a. S c h i 1 d e r ij e n. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Afdeling Haagse Historie. 21—53, 23—53, 24—53, 25—53, 26—53, H.P. 143, H.H. 2—53. H.H. 8—53, H.H. 9—53, 7653. M. J. van Mierevelt, Portret van Prins Maurits (1620), olieverf/doek, 66 x 54; Van de heer D. J. van Beijeren, ’s-Gravenhage: 453, P. M. Post: Gezicht op Scheveningen met molen, olie- verf/paneel, 20.5 x 30; 553, idem: Gezicht op Scheveningen met vuurtoren (1856), olieverf/paneel, 20.5 x 30; H.H. 6—53, H.H. 7—53, mi- op T., HP 137, Paviljoen te Scheveningen, voorzijde, HP 138, Paviljoen te Scheveningen, achterzijde, HP 140, Kerk te Rijswijk, HP 141, Kerk te Voorburg, 1 uit de serie „Promenade a La Haye et aux Environs”: HP 125, Gebouw van de Staten Generaal, 7 uit de serie „Promenade a La Haye: HP 115, Buitenhof, HP 116, Kanonnengieterij, HP 120, Paleis Prinses Marianne, HP 121, Het Weeshuis aan het Spui, HP 122, Paleis Prins Frederik, HP 123, Paleis Noordeinde, HP 124, Hotel Oude Doelen, 3 uit de serie „La Haye”: HP 117, Rijs wij kseplein, HP 118, Hofvijver, HP 119, Gevangenpoort, alsmede de litho HP 139, Molen aan de Scheveningseweg. Drie scherven terra sigillata. Acht scherven Romeins aardewerk, Een scherf, versierd en zwart beschilderd Ro meins aardewerk, Vijftien scherven, versierd inheems aardewerk, Negentien scherven, onversierd inheems aarde werk. T. 16353, L. Temminck: Mansportret met witte pruik, niatuur, olieverf/ivoor, in goud gemonteerd, achterzijde „Constance”, gemonogrammeerd L. rond, diam. 5.7; Van mevrouw I. BeijerValette, ’s-Gravenhage: Een serie van 26 19e-eeuwse litho’s van ’s-Gravenhage en om streken, t.w.: 15 uit de serie „Promenade aux Environs de La Haye HP 126, De Grote Herberg in het Haagse Bos, HP 127, Brug in het Haagse Bos, HP 128, Militaire Wacht in het Haagse Bos, HP 129, Vuurtoren te Scheveningen, HP 130, Kerk te Scheveningen, HP 131, Scheveningen, gezien van af de Vuurtoren, HP 132, Tol aan de Scheveningseweg, HP 133, Keizerstraat te Scheveningen, HP 134, Het Schuitengat te Scheveningen, HP 135, Voorzijde Badhuis te Scheveningen, HP 136, Badhuis te Scheveningen, zijkant, Van mevrouw H. C. A. Vermeulenvan Kruiningen, Wasse naar: H.H. 153, Floris Arendtz Sallem, Kaart van Huize „Pasgeit” en omgeving, aquarel, 30 x 51.5; Van Mr J. A. N. Patijn, oud-burgemeester van ’s-Gravenhage een collectie scherven, opgegraven te Loosduinen: H.H. 3—53, H.H. 4—53, H.H. 5—53, Van de heer B. J. van Lieth, ’s-Gravenhage: 8753, B. J. van Hove: Gezicht in het koor van de St Jacobskerk (1872), olieverf/paneel, 37 x 30; Van de Dienst voor ’s Rijks verspreide kunstvoorwerpen, ’s-Gravenhage: J. Hari: Keukenmeid (1822), olieverf/paneel, 30 x 24, (NK 2249); A. van Beijeren: Stilleven, olieverf/doek, 122 x 99.5, (NK 1600); J. M. Molenaer: Het concert, olieverf/paneel, 67 x 93, (NK 3035); J. van Goyen: Rivierlandschap, olieverf/doek, 123 x 174, (NK 1481); M. Uytenbrouck, Landschap met nymphen, olieverf/ paneel, 47.5 x 66.5, (NK 1438); Kokerbijl, bronzen tijdperk, 800600 v. Chr., breed 5.2, lang 10; Nic. en Jac. Kruikius: Kaart van Delfland, be staande uit 27 delen en een met de hand gekleurde overzichtskaart, gebonden in 17e-eeuwse lederen band; vervaardigd in opdracht van het Hoog- raadschap Delfland, hoog 57, breed 36; Afgietsel van een Romeinse grafstèle voor een Batavier (naar het marmeren origineel uit het Lateriaans Museum te Rome, einde 2e eeuw), hoog 118, breed 72, dik 6. Van de heer J. van Zwijndregt, ’s-Gravenhage: H.P. 142, M. Terwesten en G. van Giessen: Vergaderkamer van de Heeren Staten van Holland en Westvriesland, gravure, 508 X 708 mm; G. J. Visser: Vergaderzaal der VII Vereenigde Pro vinciën, gravure, 518 X 672 mm.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 631