b 25 fc r 1 7 7 i f Él5 Hierna volgt een overzicht van de voorstellingen, die in het jaar 1953 hebben plaats gehad. Er zijn in totaal 401 voorstellingen gegeven, t.w. 327 avondvoorstellingen, 72 middagvoorstellingen en 2 ochtend-middagvoorstellingen. In het ketelhuis werden t.b.v. de centrale verwar ming 3 nieuwe stoomketels en in het voorgebouw vele nieuwe radiatoren geplaatst. Een zeer noodzakelijke verbetering, in het bijzonder voor het vestiaireperso- neel, betekenen de verwarmingsbuizen onder de ves- tiairebanken aangebracht. De werkzaamheden aan de centrale verwarmingsinstallatie zullen in 1954 en 1955 worden voortgezet. Als gevolg van een aan de kunstschilder Theo Bitter door de Gemeente verleende kunstopdracht werden de muren in de artistenfoyer voorzien van een fraaie wandschildering. VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. Overzicht der voorstellingen. Aantal bezoekers. Naam van het stuk. Auteur. Christopher Fry. 1 150,— 255 1 449,89 i 146,20 41 2 tf I 150 878 1 2 8 Androcles en de Leeuw. Ondine. Als ’t Kindje binnenkomt Yerma. ’t Is maar betrekkelijk. De Kersentuin. Het Heilige Experiment. Staatszaken. Een Feestelijke Dag. Colombe. De Storm. Dertien aan tafel. Het uur der verrukking. Luistert U niet dames M’n kleine Sheba kom terug. De Blauwe Heuvel. Deze vrouw mag niet branden (gen. rep.). 6 3 3 2 6 1 3 7 6 3 1 1 3 Vondel. Hans Tiemeijer (niet door gegaan). Shakespeare. Shakespeare. Luigi Pirandello. G. B. Shaw. 8 379 1 375 14 281 2 201 1 698 949 7 288 24 657 16 427 15 436 12 884 7213 18 436 6 338 9 206 3 455 2 834 261 1 113 4 702 4 033 2 159 367 2278 4 572 2 485 1 831 1 114 1 173 305 1 838 Netto- recette. Bespreek- gelden. 14 3 21 5 3 2 15 39 34 25 18 15 28 9 16 7 5.280,17 3.361,31 1.868,06 2.522,37 15.284,15 2.190,70 26.679,59 2.971,70 3.513,71 1.972,70 13.268,59 46.344,67 31.010,17 30.595,17 24.852,81 14.243,91 36.884,42 14.636,20 16.567,25 6.192,88 Stichting „Het Amsterdams Toneelgezelschap”. 784 I 2.165,92 44,10 197,— 607,30 4.351,86 828,84 6.333,11 1.250,— 950,38 794,34 4.076,59 11.891,17 9.437,29 8.173,91 6.905,71 4.508,48 9.227,29 3.164,43 4.860,67 2.053,76 275,— 650,50 2.751,34 35,’10 184,90 1.732,49 837,02 825,— 628,36 1.727,69 275,— 825,— 1.993,11 1.714,03 1.263,85 275,— 275,- 825,95 343,40 199,10 91,30 184,30 371,80 32,40 160,30 400,80 382,60 402,20 50,— 19.711,90 66,40 2.634,60 500 22 205 1.179,30 190,80 1.537,40 238.40 256,20 146,30 957,40 3.061,30 2.152,10 2.249,60 1.394,20 1.005 2.668,90 993,70 1.175,50 455,80 Aantal voor- I stellingen. 557’,99 3.303,10 690,33 2.670- 9.387,34 Driekoningenavond. King Lear. Zes personages op zoek naar een schrijver. Je kunt ’t nooit weten. Odysseus weent De bezoeker Een moeilijk mens, ’n Zomerdagdroom. De grote stilte. Het dagboek van een deugniet. Hart tegen Hart. 275,— 12.096,55 Gysbreght van Aemstel. Nieuw Land. Frederick Knott. I Charles Morgan. Molière. Fernand Crommelynck. André Roussin en Made leine Gray. Jeanne van Schaik Willing. I Ed. Hoomik. Hugo von Hoffmannsthal. George Axelrod. Terence Rattigan. A. N. Ostrovsky. Eugène Scribe en Ernest Legouve. 327,50 ƒ287.536,12 I 78.957,83 Toneelgroep „Nederlandse Comedie” na 1 September 1953 Stichting Amsterdams Toneelgezelschap „Nederlandse Comedie”. U spreekt met Uw moordenaar. Via Lissabon School voor Vrouwen. Een vrouw met een klein hart. Welkom thuis, Helena. Haagse Kunststichting „De Haagsche Comedie”. G. B. Shaw. Jean Giraudoux. Roger Mac Dougall. Federico Garcia Lorca. Noel Coward I Anton Tsjechow. j Fritz Hochwalder. Louis Verneuil. Andrew Rosenthal. Jean Anouilh. Shakespeare. Marc-Gilbert en Sauvajon. Anna Bonacci. Sacha Guitry. William Inge. Keith Winter. 5.614,92 443,88 2.224,83 8.477,93 7.261,96 6.123,07 Verhuring van het gebouw. 930,87 44.109,37 Zaalhuur. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 633