52 5 In 1953 werden door de Haagse Kunststichting „De Haagsche Comedie” 7 Gemeentelijke volksvoor stellingen gegeven, waarvan 1 openbaar en 6 onder auspiciën van het H.I.V.O. (Haags Instituut voor Volksontwikkeling) t.w.: Openbaar: 17 April „Het Heilige Experiment”. 26 Februari „Androcles en de Leeuw; 16 April „Staatszaken”; 7 Mei „Yerma”; 3 Septem ber „Een Feestelijke Dag”; 13 November „M’n kleine Sheba kom terug”; 11 December „Het uur der ver rukking”. Behalve deze voorstellingen werden 45 besloten avondvoorstellingen en 3 besloten Zondagmiddag- voorstellingen (de laatste met nog een zeer beperkt aantal plaatsen voor de vrije verkoop) gegeven voor leden van personeelsverenigingen van hier ter stede gevestigde instellingen en bedrijven, zgn. abonne- ments voorstellingen In het kader van het „Holland-Festival 1953”, werden de volgende voorstellingen gegeven: De Haagsche Comedie: 17, 20, 22, 24, 27 en 28 Juni „De Storm”. Nederlandse Comedie: 21 en 23 Juni „Een moeilijk mens”. De Nederlandse Opera: 6 en 13 Juli „Le Nozze di Figaro”. Ram Gopal and his Indian dancers and musicians: 8, 9, 11, 12, 14 en 15 Juli. Hierachter volgen de bedrijfsrekening, de kapitaal- dienst, de balans en de verkorte inventaris. De directeur van de Koninklijke Schouwburg, G. J. VAN LEERSUM. VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 636