I 52 25 I f 6 7 De directeur van de Koninklijke Schouwburg, G. J. VAN LEERSUM. VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. I. Bedrijfsrekening 1953. Art. Art. I. Gewone dienst. I. Gewone dienst. LASTEN. BATEN. 196.767,— ƒ213.681.47 I. f 16.915,— 213.682,— Zaalhuur 124.000,— I. 3.000,— 7.500,— 119.500,— 119.187,08 II. 7.000,— 7.000,— 6.879,11 Verpachting Buffetten en Vestiaires 14.500,— II. 14.500,— 14.972,50 Onderhoudskosten III. 8.500,— 2.805,— 8.327,— 2.978,— 8.326,26 Bespreekgelden 29.000,— 2.000,— III. 2.100,— 28.900,— 28.093,60 IV. Rente van kapitaal 34.489,— 34.489,— 34.006,78 Verkoop programma’s IV. 17.000,— 900,— 16.100 17.073.90 V. Rente van kasgeld Memorie Rente van kasgeld Memorie V. 162,92 s, Afschrijvingen 16.827,— 478 17.305,— 17.304,62 VI. Bijzondere inkomsten 20.000,— VI. 16.000,— 36.000,— 36.439,82 VII. Uitkeringen aan de Gemeente 2.400, 2.400,— 2.400,— VIA. VIII. Onvoorzien Memorie 11.000,— 11.000,— 11.000,— VIIIA. Totaal der baten 204.500,— 32.000,— 10.500,— 226.000,— 226.929,82 11.000. 11.000,— 11.000,— Nadelig saldo 61.483,— 7.978,— 14.698,— 68.203,— 66.668,42 f 31.198,— 265.983,— 2.978,— 294.203,— 265.983,— 46.698,— f 18.478,— f 294.203,— 293.598,24 II. Kapitaaldienst 1953. Art. UITGAVEN Art. ONTVANGSTEN 118.426,77 I. Aanleg en uitbreiding Memorie I. Ontvangsten voor aanleg en uitbreiding 123.501,02 123.501,02 Memorie 118.426,77 17.304,62 II. Aflossing op de schuld aan de Gemeente Vrijgekomen gelden door afschrijving II. 16.827— j 478,— 17.305,— 16.827,— 478,— 17.305,— 17.304,62 135.731,39 16.827 123.979,02 16.827,— 123.979,02 140.806,02 140.806,02 135.731,39 I De directeur van de Koninklijke Schouwburg, G. J. VAN LEERSUM. Opbrengst wegens verkoop toneel- costuums afkomstig van het voor malige „Deutsches Theater in den Niederlanden” Het verschil tussen werkelijk en geraamd bedrag ad 5.074,zal in verband met het niet gereed komen van de in 1953 aangevangen werkzaamheden, naar 1954 worden overgebracht. Begroot bedrag Verhoogd met Begroot bedrag Verhoogd met Verlaagd met Raming gebracht op Raming gebracht op Werkelijk bedrag Werkelijk bedrag Begroot bedrag Verhoogd met Begroot bedrag Verhoogd met Verlaagd met Raming gebracht op Raming gebracht op Werkelijk bedrag Werkelijk bedrag Algemene onkosten Kosten van programma's Afrekening terzake van aan de Ge meente toegewezen toneelcos- tuums afkomstig van het voor malige „Deutsches Theater in den Niederlanden” 293.598.24 123.501,52 123.501,02

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 637