I hl! S;ï II 1 .||l -hifi Hól!5' u a E u o 55-£> O OOS>>Q B s - 52 i I i i s Ss B 1 58== ..u Is o E I g> 3 S §H 8 o z W O z s g o S s 2 5 3. s s CU 8 q 8 »n 2 e*T 3 xr’ - 8 3 E 2. És o I 5 1 Lfc |5S ■g-ï 8 5 P 5 P 3 1 s a 5 £S p 8" 2i S o Is 5 1 8 g B S c 3^ St S1 00 G 5 •e •o o 2? 3 i .o3 if *2 sj g ,g g-a S g 1 8 8 a a- c3 S c gs u 5 |S S 5 3 1“ -S i f 5 K L O Q U I I 3 S 8 3 g s s a> 5 u c 5 o z g£ s ■f cc S £2g§ si c t f 8> VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG X x X X X X C5 Os L- O 2 c - V c ctt c8 A Z W Q X u 03 O' os oo” Os H N W CO c ÓZ) C oc ,S 0) U X c cu N O O Os SC CU m sc SC m oo OO vS Os CU os xt 00 sc” r-” r- cu sc »n m cu O 8 00 co m o a5 -O E o Q c JO f0 CÜ sr, cu ir. ^Oscu cu cu cu Os oo rc I os* oo” cu 2? r- I r- <n sc 00 xt o oo u O r*3 00 E E 8 00 o r- x: u E s 8 O ai O c r*i «n m xt xt le oo vy O_ sc vn O Os” oo” oo” 00 m v~> O v-i rn xt xt q cu xt r- oo xt fn cu r-’ o c x x ic cu rn SC <L> «J <u v-> os r-xt Os” »n Os. c*3 C' I sc sc w> m CU 1^ cn Os xt oo o” CU CC «r? xt” o” lOTTtX--- xt q os v-j os oo O CU rn SC 00 O 00 W-, xt CU «n X >o O s - S c g£ 5|S 5 ■S c o o c £s 5 ga .0 tig r- sc xt v> «n t*3 oo Os O r-t xr m O 00 cg E O o u 'K O 8 S CQ a< u §-§ §■8 o u- O c o ‘5 -S .2 2 o 5 - o *- 2 •- B.S ,.s§-s ao a E •I8=| ja ■- c fOi T> o 5 c o 3 o G G sc »n rü O OS CU vy cu xt ru oo oo” ru r- sc sc OO SC Xt SC SC >C e c q crj os c E *- x-. p 9 o E c 2 i IS I o*04- F> 00 ■S u I? s E ïij fis «Se

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 638