1 I 1 s I 1 I I i I* 52 I r r r s r r L ■ER 82 g-S L a 3 s L s i. se I. s I. l i i r r r L c~ os' O SC c ai ci UI 21 -J z ■s L L 2 2 I 3 3 e s g r s a i I I I n I I I I i i 2 r - - 8 L - 3 2 3 I cn <u 3 P d’ 2 K a I 2 2 g I .s <Q ?5 I I I. I I I I r L I s 3 L K 3 3 I. 2 S S 2 *888 1 S 8 3 8 L x. s i IKI8$|?ISSI5!SIP;“| _r p g - g- p - g n S 3 - 2 r' IR i' L c. n. 3 in S 3 s I VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. OO cT d" 00 en SC t cc o J R R R E E 9 SC oo en OS I sc <D T5 i ri SC ’t 00 sc d^ vn rf oo*' rn Vi S© oo d «n o\ 2 0) O ai i I «n v, SC S© Oo" d sc d oó 0S VC S© d cc sc sc cc sc □s oo’ d Cl d O S© TT s oo" vT oo' Si r-4 s© OS d SC 3 cc d’ Os" V< CC QQ 3 S 8 g: - o st d OO Os" as 00 5 o en «5 u-> Q2 S a 00 3 -c, i s o c 5 W K O sC I 00 SC d oo vi SC 00 d d I Os vn Os' d" I "t oo o L o' SC s© ri v< v> v-> cr o oo o CO Vi SC st I oo O st L °o^ o” o* o" O' d d cc sc c as Jiï p cö SC en -o gal 8 00 x XI TT MO “Sn r s a f -* VJ oo CC en Q.m O Os 1IÏ en oo SC oC 00 VI O's ■^F VI cc I S o' o" I sC \C <N n cc cl sc I I sc Vi d O CC Tt i" d o" o' 1 2 d OO V) I 00 sc irT oo .icjX'vc sc os \o VC V) G2 VS QC Tt Qs oo’ d’ O M- CC V-) C wa> *50 00 E E 8 E E o o a> kö o» o d 2 2 2 Q 2 2 2 a 5 E E f E E E 00322222232^22 d *4 CF vs d cc as x> <vf “5 2 s ■g' i O V) oo sc —4 OO GO d O vc SC 00 sc d cc oo’ d O o' sc sc d - - - vk- -M -. v - vjvnscv-jvioo scv-ir^vjvs—*r«-)V-)\coov-)ecdJ->sc ■'f O oo o *-d ’3' oo V', \r> vs O d os d V) Os so sc c- Fi 00 v> SC Cf oc Os d f4 sc O cc d vc OtF d CC Tt r-« cc sc d^FOSCOsOddOsCdOsO cc^ cc i VC c*y Qs^ cc cc d" d" sc” d" so —4 xt d" cc" d sc" ^.*_«^rnS(C1^,00l/-)Tt.fn00Tj. Osdvsecscdecvnd d d’ vn v? d" r-T d" tf" sc d’ tf" oo cc d" Os d" o? cc’ ,-4 d OÓ - 2 r--

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 639