I s t 2 I 8 I 2 f" If STICHTING SOCIAAL VOORZIENINGSFONDS GEMEENTEPERSONEEL ’S-GRAVENHAGE Verlies- 32.118,80 I 32.118,80 Giften Gaven Effecten Medische Instrumenten Goederen Onkosten Kapitaalsaanwas Contributiën Boeten Bijdragen van derden Interest 647,65 5.241,93 1.495,29 De Voorzitter van hei Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel 's-Gravenhage, J. A. ZANDEE. 24.733,93 8.256,66 19,37 283,25 34,62 50,41 931,22 22.543,27 en Winstrekening per 31 December 1953. MS ■I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 79