36. n 49. V J 42. 43. 44. 45. 46. 47. -48. 50. 51. 52. 37. 38. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A-J 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35a. Bijlagen. Zie voor alphabetisch register volgende bladzijde. No. 1. 2. Gemeentelijk Scheidsgerecht (Verslag van het Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel ’s-Gravenhage (Verslag van de Gemeentelijke Fondsen (Stand der Gemeenteschulden (Overzicht der Gewaarborgde geldleningen (Staat van door de Gemeente Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. Verstrekte geldleningen (Overzicht van door de Gemeente Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage (Verslag van het Grootboeken der ’s-Gravenhaagse Gemeenteschuld (Verslag van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage (Verslag van de Gemeentebelastingen (Verslag van de directeur der Openbaar Slachthuis (Verslag van het Duinwaterleiding (Verslag van de Stichting „Centraal Badbeheer” (Verslag van de Gasbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Reinigingsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Gemeenteplantsoenen (Verslag van de Dienst der Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Gemeenteziekenhuizen (Verslag van de Apotheek (Verslag van de Gemeente Drukkerij (Verslag van de Gemeentelijke Wederopbouw en de Stadsontwikkeling (Verslag van de Dienst van de Grondbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk „Stedelijk Belang” (Verslag van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van On roerende Goederen „Ockenburgh” (Verslag van de N.V. Bouwgrond-Maatschappij Gemeentewerken (Verslag van de Dienst der Haagse Bouwmaatschappij (HABO) (Verslag van de N.V. Woningdienst (Verslag van de Gemeentelijke Stichting „Centraal Woningbeheer” (Verslag van de Haagse Woningbouwmaatschappij (Hawoma) N.V. Bouw- en Woningtoezicht (Verslag van het Gemeentelijk Huisvesting (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg-Maatschappij (Verslag van de N.V. Haven- en Marktwezen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst van Stichting voor het beheer van de Scheveningse Visafslag (Verslag van de Ge meentelijke Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypothekenfonds (Ver slag van de Gemeentelijke Credietbank (Verslag van de Gemeentelijke Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Sociale Belangen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Lager Onderwijs (Verslag omtrent het Openbaar en bijzonder voorbereidend hoger, middelbaar en handelsonderwijs (Verslag van het Schoolkinderzorg (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Museum voor het Onderwijs (Verslag van het School- en Kindertuinen (Verslag van de Gemeentelijke Beroepskeuze (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen” (Verslag van de „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding” (Verslag van de Visserij school en Zeevaartschool (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Middelbaar Technische School (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Archief (Verslag van het der Gemeente). Schone Kunsten (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Koninklijke Schouwburg (Verslag van de BOVENSTAANDE BIJLAGEN ZIJN AFZONDERLIJK VERSCHENEN. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 39. SXI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 7