3 1 GEMEENTELIJKE FONDSEN. BIJLAGE a. Naam van het fonds. 1.715.652,12 143.437,39 Fonds voor ambtenaars-eigen-pensioenen 1.572.214,73 1. 593.251,46 89.006,01 682.257,47 3. 198.540,33 3.901,71 202.442,04 2.041.806,40 144.752,21 4. Brandverzekeringsfonds 2.186.558,61 5. 83.760,23 15.915,96 99.676,19 5» 6. J» 5, 7. 205.256,12 3.151,52 208.407,64 5? 8. Onderhoudsfonds ter zake van de woningexploitatie 101.959,01 199.096,93 9. Reservefonds van de productiebedrijven 4.669.735,85 >5 3.390.730,38 537.352,84 10. van het Grondbedrijf 3.928.083,22 11. 3.681.941,61 van de uitgegeven terreinen 112.395,73 3.794.337,34 121.922,71 12. Erfpachtsfonds 4.115.747,32 4.237.670,03 13. Reservefonds van de Gem. Hypotheekbank 1.046.178,80 31.691,18 1.077.869,98 14. van het Noodhypothekenfonds 5» 15. van het Rijkshypothekenfonds 16. 1.230.576,23 79.988,50 1.310.564,73 17. Burgemeester-De-Monchyfonds 158.204,92 20.154,97 178.359,89 >5 18. Algemeen Reservefonds voor de woningexploitatie 893.634,75 369.840,75 1.263.475,50 Totaal ƒ23.927.878,60 1.729.171,02 Reservefonds ter zake van de woningbouw en de woningexploitatie Stand der fondsen. Fonds voor de verzamelingen van Kunst en Weten schap Boekenfonds voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Fonds voor uitkering aan personeel, vallende onder de Verord. no. 10 van 1927 Fonds voor de pensioenen van de leerkrachten bij het bijzonder voorbereidend onderwijs Vermeerderd in 1953 met Verminderd in 1953 met Stand op 31 Dec. 1953. Stand op 31 Dec. 1952. 2. Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901 (1921) 245.396,40 ƒ25.411.653,22 101.959,01 4.470.638,92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 80