7 7 f 3 «4 31/2 3% 4 4% f f f f \f i I f 5.649.342,49 783.000,— 48.260,— 1.000.000,— j ƒ7.497.301,38 9.566.090,67 719.300,86 15.800,— 86.900,— III. Gewone leningen, aangegaan met eigen fondsen. V. I f 926.632,98 534.544,84 I) 873.473,93 f 388.048,26 het Rijk (Werkfonds 1934). 51.967,51 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 w 99 Rente ten honderd. Rente ten honderd. Rente ten honderd. Rente ten honderd. 3'/2 4 3'/2 4 Bedrag der renten over 1953. Bedrag der renten over 1953. 2'/2 3 3% 2’/« 23/4 3 3 4 Bedrag der aflossingen in 1953. Bedrag van het rentebestanddeel in 1953. 521.786,62 68.975,50 380.370,28 46.531,69 2.083,34 21.575,78 2.347,45 3.683,07 5.544,37 35.234,01 Bedrag der renten over 1953. 508.856,87') 128.218,87') 107.384,90') 30.829,19') 4.110,81 47.856,70 2'/2 2‘/2 3,11 3,03 3,04 3 3,133 Restant schuld op 31 December 1953. Restant schuld op 31 December 1953. II. 2i/2 2% 3 3-31/2 3/4 3>/2 3/4 4 4/4 3-3 >/2 3/4 3'/2 4 259,17 18.304,89 356,81 662,95 1.389,64 20.973,46 3 3-3>/2 3/4 3'/2 4 4/4 99 99 99 99 12.974.195,— D I Annuïteitsleningen, aangegaan met derden (behalve het Rijk). 6.593.077,05 I 4.771.158,24 1.357.959,18 11.797,006,74 ƒ24.519.201,21 45.142,15 1.087.353,76 6.250,16 582.545,94 9.389,81 18.415,34 38.810,56 1.787.907,72 1.145.500,— 500,— I' 1.000,—^ 1.147.000,— j 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Bedrag van het aflossiugsbestanddeel in 1953. Totaal bedrag van de restantschuld op 31 December 1953: 475.036.727,27. an de in deze kolom vermelde bedragen is aan het Rijk betaald onderscheidenlijk f 16.657,38, f 120.570,17, f 107.384,90 en f27.147,65. De resterende bedragen ad f 492,199,49, f7.648,70 en f3.681,54 zijn door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting wegens vergoeding van oorlogsschade kwijtgescholden. I. Obligatieleningen. 10.400.000,— 99 99 7.668.000 5.216.000,— 34.250.000,— 39.400.000 50.900.000,— ƒ147.834.000 Bedrag der aflossingen in 1953. Bedrag der aflossingen in 1953. VIII. Schulden aan 3.793.000,— 1.106,900,— ƒ23.315.400,— BIJLAGE 4 Bedrag der annuïteit in 1953. j 2.912.000,04 ƒ15.886.195,04 I Restant schuld op j 31 December 1953. IV B. Inschrijvingen op het Grootboek A der Gemeenteschuld krachtens de van 1 November 1951 af geldende bepa lingen der Grootboekverordening 1930. 886.500,— 782.900,— Ij 818.400,— 5.710.900,— I 12.705.300,— 1.217.600,— 99 OVERZICHT DER GEMEENTESCHULDEN (Kasgeldleningen uitgezonderd), aangegaan ten behoeve van het Financierings- en Beleggingsfonds. Gewone leningen, aangegaan met derden. I 4.146.430,— I I 1.000.000,— I 35.052.000,— 60.361.011,— 60.678.742,— 99 VI. Rijksvoorschotten Gemeentebouw (annuïteitsleningen). 14.778.028,38 1.601.629,20 VII. Rijksvoorschotten Verenigingsbouw (annuïteitsleningen). 10.760.337,97 1.136.473,09 31.577.200,— 9.000.000,— 10.026.446,66 20.428.725,— ƒ232.270.554,66 j Restant schuld op 31 December 1953. IV A. Inschrijvingen op het Grootboek A der Gemeenteschuld krachtens de vóór 1 November 1951 geldende bepa lingen der Grootboekverordening 1930.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 82