316 4 BIJLAGE 6 I BIJLAGE 5 Doel der leningen. A. Bouw van arbeiderswoningen B. Bouw van middenstandswoningen 3.250,— 4 »s kleuters 4% Niet in het overzicht in begroting 1954 opgenomen Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. Raadsbesluiten. Naam der maatschappij enz. Aantekeningen. 1N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. I 200.000,— 2. N.V. Haagse Bouwmaatschappij (Habo). 990.000,— Gestort 12'/2 pCt. 100,— Gestort 60 pCt. 7 Maart 1949 (Bijl. 113). 2.000,— 5 Januari 1953 (Bijl. 716 van 1952) 50.000,— Gestort 20 pCt. Bedrag van de deelneming. 8.000,— 100,— 7.000,— 200,— 100,— 100,— 100,— 100,— 100,— 30 Juni 1926 (Bijl. 320). 7 Maart 1927 (Bijl. 153). 25 April 1927 (Bijl. 355). 16 December 1929 (Bijl. 848). 3>/2 3>/2 Stichtingskapitaal. Werkkapitaal. Onafgelost bedrag na de aflossing over 1953. 16 November 1939 (Bijl. 527). 25 Februari 1946 (Bijl. 35) en 13 Januari 1947 (Bijl. 445 van 1946). 4 Augustus 1947 (Bijl. 282). 1 December 1947 (Bijl. 523). 12 April 1948 (Bijl. 136). 20 December 1948 (Bijl. 574). 2 Augustus 1948 (Bijl. 330). 30 Juni 1930 (Bijl. 116 en 116A). 6 Januari 1941 (Bijl. 434 van 1940) en 9 Juni 1941 (Bijl. 207). 49.826,13 45.000,— Recapitulatie: A B C 3-31/2 4 3-31/2 31/4 3/2 3/4 4 25,— 55.215,40 100,— 80.000,— STAAT van door de gemeente 's-Gravenhage gewaarborgde geldleningen. (Een uitvoerig overzicht hiervan is in de Gemeentebegroting voor 1954 vermeld.) 23. N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten te Assen 3. Stichting Centraal Woningbeheer. 4. N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang”. 13 December 1948 (Bijl. 552 en 581) en Gestort 30 pCt. 30 Januari 1950 (Bijl. 28). 28 Februari 1949 (Bijl. 88) en 12 Juni 1950 (Bijl. 266). 19 October 1914 (Bijl. 1187), 27 Maart 1922 (Bijl. 232 en 233) en 31 Juli 1933 (Bijl. 449). 1 November 1920 (Bijl. 1272) en 28 Februari 1921 (Bijl. 174). 4 April 1921 (Bijl. 46). 28 April 1924 (Bijl. 305), 7 September 1936 (Bijl. 437) en 9 Mei 1938 (Bijl. 193). 3.785.435,23 1 i 22. Stichting Borgstellingsfonds voor ’s-Gravenhage en omstreken. 1.000.000,— 186.750,— 1.828.860,20 60.000,—') 621.667,— 6.482.712,43 433.830,58 377.000,— 810.830,58 6.482.712,43 810.830,58 1.407.119,56 8.700.662,57 20.000,—') 1.407.119,56 Rente ten honderd. 5. N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg- Maatschappij. 6. Haagse Stichting voorLichamelijke Opvoeding 7. Bouwgrondmaatschappij „Ockenburgh”. 8. Stichting Centraal Badbeheer. 9. Stichting Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen. 10 N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland. 11Coöperatieve Inkoopvereniging van Metaal- industriëlen G.A. (Coopra) te Rotterdam. 12. Centr. Ammoniakfabriek te Weesperkarspel. 13. N.V. Maatschappij tot Keuring van Electro- technische Materialen te Arnhem. 14. Haagse Kunststichting. 400.000,— 200.000,— 100,- I 480.000,— 100,— C. Stichting „Rosenburg” (observatorium, tevens inrichting voor het verplegen van zielszieken) Vereniging „Haags Tehuis voor Ongehuwden” (tehuis voor ongehuwde arbeiders) Eerste Ned. Vereniging voor Kleuterzorg „Naar het Strand” (gebouw voor dagverpleging van kleuters) ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bestrijding der tuberculose (stichting van een consultatie bureau) ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging „Kraamverzorging” (verbouwing en inrichting kliniek) ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot bescherming van zuigelingen en kleuters (verbetering consultatiebureau Houtrustweg 260-262) 246.970,— 1.042.073,43 15. Jan-Campertstichting. 16. Johan-Wagenaarstichting. 17. Jacob-Marisstichting. 18. Haagse Kunststichting voor de Jeugd. 19. Stichting Haagse Jeugdverblijven. 20. N.V. Keuringsinstituut voor waterleiding- artikelen (Kiwa). 21. Haagse Woningbouw-maatschappij (Hawoma) N.V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 83