I I I I I I I I I •c II it iplïiï I l i 04 I 'I •rst II 5 Be P- iP c o 3z; «te ■S-ë-2 hïPëpp ■s te '3 q. g 5 y c .g &5 5 5 S'Öa M-S 43s|=É8'ES8 :l HlumiH! *.S,ï»*gïHsao 04 ro Tt IZX xC O~’ X O' O ïiWhli s? s “?f ËëS““’°Së ■shOisg IfSf-hhr 8 a I a I J ^ÏI S-2 I I c n cn m o o 0 Z Z LU z LU g s g O s - f 5 S jo I xD ri oo 04 en 8 s 2 <5 J/5 5 I g o 3 3 a te C O» 8-g g stós •V 43 0 23 ox” ö- öX §Jë s SS JESS L 1^8! oc” en r~ en” xd” O O Ox’ O 2 S - S 2 2 U 2£3 £33 5 5 4 S3 04 en 3 *- 5 S *2 L-. *c o" Tf «CX •ri Ox •8 •3 -C i g h g kf 8> 5-2 S Es? 8 il L°i 8 8 o O «n Tt 04 Tt 04 OX CO O' xo 00 04 -<t «X 04’ tF xt Tf m 04 04 04 r t'; :s.t Lh-5 c-f&l Si s.sssïsaö.™.». Esgasssïss ïsgsssg I E <u O 5 Jf o S.E a <s u -'p -g cc* g 8 8 g E 2 g> 11> 55» 22 o c 9-8 8, E g a Bi If? .2 43 ‘E g c-c f .Ef 5a: f.p c c g. 5 s o al-5 c--’aS U g cj ë-Sl Si^-S 2 g-E<2 'eSS :iir i’i73 3 g ël «3 5- te s 5 5-Sf </5 22 *- Jr s|lh te.E-S c „aï’sphl E IIS-Ê 2 43 •- cö •- ■- 43 c \e4 s 1 f - lests -1 SiUïS|ïgs s *8 §-” s ifl s-g-B^ t p-^-p lëas&t S-g-g p5 a a a^ 1 s -2 &g g S 55 VERSLAG FINANCIBRINGS- EN BELEGGINGSFONDS. s c .E -o 43 C/5 L- O •S co 4 co m o -O eó ’O r-. E 6 co oó ’3 oc LU LU OC h— LO z có LU LU 0 -O E <u u <D D a> CL LO Z Q r*-, c ■C ro ti s i S3 c g o 1 Q. •5 M 43 2 tc s ö5 5 2 x c/x X O •O. O' oc OC X o' c r •O) O' oc oc oo en en en Ox »n ■o O 00 g Tt 5 <5 -o 43 •o cö rf 04 x© r- oc o-” xo o Tf OX oo 04 F- OO 04 •zx 04 00 40 «n •zx OX 00 f—- en r 04 •n ir 04 en a r~ oó 04 •zx .5 5 8 ■.E Ox’ XC x© vi -3-’ QX 04 rt X© 'tf en O x© «n O- Ox en x-j Tf X© 00 O oo «o> en x© Tf «ox ox I O o- en^r^c^ L°® en x© en’ 04’ o’ 04’ ir> o xx O' Ox o qx vo 4> OO HO <O TF 43 ox m o\ c co o E tel n 5 00 O- 04 0- cn oc O Crt "O u s» h co 00 Ch 04 04 “SP 2 öo S □x 45 r-‘ 40 m rc 00 »n 00’ tT □X O' «rx 00 r*x Ox 00 >rx r~. 3 80 o.E 04 co 04 OC O', sO co ir? SS.3 \D CO Qx LT', 04 XD 04 «n vi O 00 43 r*» 55 N o E eo - Ox I o r-“ o xD I C V5 o <L> c "O •ox Tf <*x xt 4T 43 O- en Ox 00 43 00 I F“s c c 0 oc r*x "S.p. 43 04 •'t O C E c3 rt •“Sf-E. e>-8* O 00 c liis 50s- 04 43 r-' OC Ox 04’ V 'E a 3^ 8-ü ss- 04 •OX OX C c E5 Cl O c ‘o g o 5 04 03 Tf’ <Z xC 0-* 04 04 04 04 04 04 04 O «ox en O Ox” 04' ..22 t< u •S£2 -o O R 3 c 8 E o t-h u- CJ 4) U 00 00 T5 5 3 o 00 o 00 V o s E a 04 43 T3 s CZ) .2 o ■o s S.E c •8 a> •o Cu O 43 C 8 E 43 O •ox’ C 8 C 5 3 O cz 43 CO 43 C g I- o O s> G E E- 2 -2 g-c OOU<al rt iri xd o- oc ■5 - 00 •S '25? 's 82 :gs«5 sr!pr HMsf 1 |Ii £|12|o3c &PhhlHi «“S?ux.2-=-2«2- ■sssth-ah^ te 8 c .2 a - s o '■lila .- C 2 C -O 0 C 43 sZ 00 43 O a< -53 c 00 O 43 43-- c g-C-g-Q C 35 C 43 43 E —-04ed^f«ox'Or^ooOx'ö 43 C te E Q O 43 T5 C 43 'H Cu 00 o 43 2 o «3 EO 04’ en ’5f Ox u< en O' o o ■o c 43 O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 87