I I 1 8 i: rl i| 8 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. 385.219,45 138.511,36 376.764,43 c. 552.301,41 383.507,41 935.808,82 6.000 1.000,— 7.000,— 5» 18.653,80 338.265,28 7.133.792,16 1.069.028,97 8.598.198,83 8.005.946,50 476.776,64 Voor zover de vermeerdering of vermindering niet op 31 December 1953 heeft plaats gehad is de datum ervan tussen vóór het bedrag vermeld. Eigen kapitaal der Gemeente. B. Vermeerdering in 1953. Datum. Bedrag. 5.851.250,71 6.052.606,41 165.641,05 165.641,05 ,5 31 December 849.157,11 2.060,— 851.217,11 13.014,50 31 December 2.375,— 15.389,50 2 Februari 8.646.000,— 3.000.000,— 9.799.424,69 1.275,65 31 December 9.800.700,34 37.310.161,30 19.073.413,23 56.383.574,53 20. Van de Gemeente 's-Gravenhage ter belegging ontvangen gelden. A. Belegde waarborgsommen en reserves. 47.598,26 38.421,22 39.488,63 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December 13.252,65 116.803,69 j 39.092,94 162.262,76 s 3.000.000,— 10.220.346,88 Stand per 31 December 1953. 47.598,26 39.092,73 39.488,63 Vermeerdering in 1953. i) Vermindering in 1953. 1) Stand per 31 December 1953. 671,51 i 8. Diversen (w.o. rond ƒ7.800.000,we gens hogere boekwaarde bij overdracht gemeente eigendommen) 2. Opbrengst van verkochte effecten en in schrijvingen in de openbare schuldre gisters 3. Gestorte afkoopsommen van grond renten 4. Gestorte afkoopsommen voor eeuwig durend onderhoud van graven 5. Uitkeringen wegens: a. gedeblokkeerde gelden Gemeente fonds 1948 t/m 1950 b. rente over idem 6. Uitkering van het Rijk wegens schade loosstelling voor de naasting van het Telefoonbedrijf 7. Vrij kapitaal van het Grondbedrijf Reserves. 1Gestorte gelden ten behoeve van het Al gemeen Reservefonds voor de woning- exploitatie 2. Reserve ten behoeve van het Jeugd- i herbergwerkI 3. Reserve ten behoeve van het gemeente lijk aandeel in de verliezen van de N.V. Ockenburg over 1951 t/m 1953 4. Afkoopsommen voor erfpachtcanons 1Opbrengst van verkochte gemeente- eigendommen b. idem (reserve voor betaling van waar borgsommen, waarvoor grondwaarde is aanvaard) voortgezet gewoon lager onderwijs d. uitgebreid lager onderwijs 18.653,80 6.313.368,03 1.158.689,41 25.287.673,24 990.000,— 16.641.673,24 990.000,— Stand per 1 Januari 1953. Stand per 1 Januari 1953. Waarborgsommen. Door besturen van bijzondere scholen gestorte waarborgsommen: a. gewoon lager onderwijs 10.204.399’— 15.947,88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 91