8 10 I L VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. C. Belegde waarborgsommen. 376.764,43 70.224,73 26.596,88 420.392,28 3.498,70 502.944,05 73.723,43 550.070,60 1) Voor zover de vermeerdering of vermindering niet op 31 December heeft plaats gehad is de datum ervan tussen vóór het bedrag vermeld. Totaal der per 31 December 1954 door de Gemeente bij het Fonds belegde gelden: 80.389.164,78 21. Belegde gelden door derden. 34.976,44 10.914,37 45.890,81 34.976,44 382.914,37 417.890,81 26.596,88 Eigen kapitaal Reserves W aarborgsommen Stand per 1 Januari 1954. 47.598,26 39.092,73 39.488,63 i 116.000,— J, Vermeerdering in 1954. Stand per 31 December 1954. Stand per 31 December 1954. 58.136.889,45 21.702.204,73 550.070,60 116.000,— 85.000,— 67.000,— 63.000,— 40.000,— 1.000,— 47.598,26 39.092,73 42.987,33 Vermindering in 1954. 1) Vermeerdering in 1954.1) 85.000,— 67.000,— 63.000,— 40.000,— 1.000,— Door besturen van bijzondere scholen ge storte waarborgsommen: a. gewoon lager onderwijs b. idem (waarborgsommen, waarvoor grondwaarde is aanvaard) c. voortgezet gewoon lager onderwijs d. uitgebreid lager onderwijs I Stand per 1 Januari 1954. 1Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel 's-Gravenhage 2. Algemene Woningbouwvereniging (belegging reservefondsen voor de woningexploitntie 7 jaarhuurfondsen)j 3. Woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage” (idem) 4. Prot. Chr. Woningbouwvereniging „De Goede Woning’’ (idem) 5. R.K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven" (idem) 6. Woningstichting „Patrimonium” (idem) 7. Woningstichting „Ons Belang” (idem)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 100