f II it 9 I als volgt samen- doorgehaald op verzoek doorgehaald wegens uitloting Maart 1955. 2 Rente. Aan rente was over 1954 verschuldigd 827.172,12. In dit Grootboek heeft de inschrijving plaats van bepaalde, reeds in omloop zijnde, obligaties der ge meente ’s-Gravenhage, na inlevering daarvan. 770.700,— 85.400 1 t/m 11 t/m 802.300,— 31.600,— De directeur F. BEKINkI 685.300,— 1.000,— 500 775.600,— 26.700 De kosten van de Grootboeken bedroegen ovet 1954 7.173,14, waaronder 7.000,voor een aan de Gemeente uitgekeerde vergoeding voor het behee: der Gemeente en beschikbaarstelling van personeel zodat op 31 December 1954 was ingeschreven bestaande uit 528 obligaties van 6 obligaties van 1543 obligaties van In totaal In 1954 werd ingeschreven Als directeur bleef optreden de directeur van Fi nanciën F. Bekink en als plaatsvervangend directeur de referendaris C ter Gemeentesecretarie G. J. Spie renburg. 10 obligaties; 100 obligaties; 101 t/m 1000 obligaties Het aantal hoofden van rekening bedroeg op 31 December 1954: 309. Over 1954 was verschuldigd aan rente 23.547.50 en aan aflossingen 85.600,(waarvan 4 premie obligaties met elk 150, Op 1 Januari 1954 waren ingeschreven: 626.000,— 3.000,— 146.600,— Het totaal der inschrijvingen is gesteld: 291 inschrijvingen van 13 inschrijvingen van 5 inschrijvingen van 626 obligaties van 1.000, 6 500 1466 100,— GROOTBOEKEN DER ’S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD Grootboek B. ,5 100,— Uitgaven. Directie. I I Hoofden van rekening. Rente en aflossing. afy.:. Inschrijvingen. Samenstelling der inschrijvingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 104