HOOFDSTUK I. HET BESTUUR. Raad. In de a. 1 In 1954 werd een stemming gehouden tot het kiezen van leden van de Provinciale Staten van Zuid- Holland, nl. op 21 April. In de kieskring II (’s-Gra- venhage) werden 318 957 geldige stemmen uitge bracht. Het proces-verbaal van het Centraal Stembureau vermeldende alle gegevens omtrent de uitslag van deze verkiezing is opgenomen in de Staatscourant No. 115 van 18 Juni 1954. Op 1 Januari 1955 kwamen in het kiezersregister 361 719 namen van kiezers voor en in het kiezers register opgenomen in het Centraal Bevolkings register 3 576. Er werden 4 verzoeken om verbetering van het kiezersregister ingediend. K. V. P. P. v. d. A. P. v. d. A. P. v. d. A. V. V. D. V. V. D. P. v. d. A. K. V. P. A. R. K. V. P. P. v. d. A. A. R. P. v. d. A. K. V. P. P. v. d. A. C. H. U. K. N. P. P. v. d. A. V. V. D. C. P. N. C. H. U. V. V. D. P. v. d. A. P. v. d. A. C. P. N. P. v. d. A. K. V. P. A. R. K. V. P. C. H. U. P. v. d. A. P. v. d. A. P. v. d. A. C.H. U. P. v. d. A. A. R. K. V. P. K. V. P. K. V. P. P. v. d. A. Uit het vorenstaande volgt, dat zitting hadden: Partij van de Arbeid 16 leden Katholieke Volkspartij Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Anti-Revolutionnaire Partij Christelijk-Historische Unie Communistische Partij Nederland Katholieke Nationale Partij samenstelling van de Raad kwam in het verslagjaar geen wijziging. Hij bestond derhalve op 1 Januari 1955 uit de volgende 45 leden. t) Aartsen, Mr. J. van A. R. Asch van Wijck, Jhr. Mr. J. M. M. van A. R. Bastet Jr„ F. D. V. V. D. Bosch-De Jongh, mevr. E. van den V. V. D. Broecke Hoekstra, mej. Mr. J. J. Th. ten V. V. D. Broekman, Mr. J. G. M. Buys, D. Cate, mej. F. ten Damme, C. P. Dankelman, Mr. A. J. Dettmeijer, D. W. Diepenhorst, C. A. M. Dresmé, Th. M. Dubbeldam, Jac. Feber, Ir. L. J. M. Hagen, A. J. van Hangelbroek, Mr. J. J. Hijlkema, G. W. Lem, F. H. M. Lindonk, mej. Mr. L. W. van Lint, Mr. G. J. de Lissa Nessel, Ir. R. C. A. J. van Mayer-Landmann, mevr. A. C. Mens Fiers Smeding, Mr. G. L. Metscher, P. P. J. Mos, P. J. de Nieukerke, K. J. Nuij, W. H. A. Oever, C. H. P. W. van den Praag, G. van Rensen, W. A. Schürmann, Mr. H. Smitskamp, H. Staaij, Dr. Mr. J. A. M. van Swart, H. Tempel, Dr. B. van den Tobi, Dr. E. J. Toet, A. C. Veldhoen, N. Velsen, A. van Verburg, W. Vugts, N. F. A. Walhain, mej. Mr. M. H. Weijters, A. C. M. Zwijndregt, J. van 9 7 4 2 1 lid In 1954 zijn 26 vergaderingen van de Gemeente raad gehouden. Het College van Burgemeester en Wethouders was op 1 Januari 1955 als volgt samengesteld. Burgemeester: Mr. F. M. A. Schokking; Wethou ders: Ir. L. J. M. Feber, Th. M. Dresmé, C. H. P. W. van den Oever, J. van Zwijndregt, Mr. J. van Aartsen, D. W. Dettmeijer. De Wethouders zijn genoemd in de volgorde, vast gesteld voor de vervanging van de Burgemeester bij ontstentenis. De werkzaamheden van het College waren op 1 Januari 1955 als volgt verdeeld: de Burgemeester: de Politie, de Brandweer, het- Oud-Archief, het vreemdelingenverkeer, de Drank wet, de bevolking, de verkiezingen, de Burgerlijke Stand, de militaire zaken, de statistiek, de voor lichting en alle zaken betreffende de verdeling van woonruimte. de Wethouder van Wederopbouw, Ir. L. J. M. Feber: de dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, het Gemeentelijk Grondbedrijf en de Gemeentelijke Woningdienst. de Wethouder van Financiën, Th. M. Dresmé: de financiën en de Gemeentelijke Hypotheekbank. 1 b. Verkiezingen. Kiezersregister. I) De namen van de politieke partijen warenPartij van de Arbeid (P. v. d. A.) Katholieke Volkspartij (K. V. P.); Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V. V. D.); Anti-Revolutionnaire Partij (A. R.): Christelijk-Historische Unie (C. H. U.); Communistische Partij Nederland (C. P. N.); Katholieke Natio nale Partij (K. N. P.). 6 College van Burgemeester en Wethouders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 10