I 1 i I s il J I? 0 It 1 1 1 H 10 11 s i i s 1 S O i *s 1 1 a o I o i 1 1 "i I a> Mi I i s J11H <J J S S, o .S e I J H O U oa u u, c4 tn s&if :s - “2 -u 1 a c E *S) I! I I I I I I I 5 5 I. 8 a i s s c 8" I. I. oo 3 .8 s. Jr a c e 2 5 8 .s I 8 CM s 5 5 c *ab 8' m 5 -o o x .8 r' 8 8 8" I ce *u s 3 5 •o o li l§ o 8?" H g(3 2 2 - z H Ct g S 8 5* “I E u c >i c 5S .2.2 I O s 5 I c I q T3 L I L L CM CM OO CM t"- Tf IO •O 7t Tt 00 t"-’ to o O r- r- X CM »O I I I I I I sd Tt CM XT 8 o g §81 5 E g C -r 73 11 s •g.| 8 VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. X x" ■'T so S '-ï CÖ s ed <J Q ffl o.’ o 9 CM o q Tt o’ CM o” SO H in o o' “O 8 X s 2 •o o H 2 “O ■o S o H o 8 o 5 D. X OO X_ X, X Tf' o' Tf X ex X 00 cm’ CM CM X Tf Tt O CM x” T —T rf ^“S vy cm^ Tt Tt <n o' <n c o C3 op c z o c a TJ «o x oo to jo X O'. x" X oo O X CM OO X X cm 8 c _o S3 29 c o a .S 00 ^r to n x o o z T3 5 Q 5 x? ju ett E 4) CM 00 X X CM O O CM O X CM CM OO q Ócm’xo’ rn >O 00 o to X »q cm’ 2 N 5 O N s .00 'E a> o •o X? 7) S3 E <5 o. c *o Os X X Tf CM »q X Os Os io x Os m rn x Tt m Os* Tf cn o' to cm oo O' Tfr x x cm m q q r- r-’ oo O' oo oo X I I o o ■3 00 c X co M i 00 m tj- x cm m «o o to io «o n. n. Tf O CM O <O CM O CM X o a .E VO tv J? ■p 6 2 °S, C ir, - tr, CM - E r- o O x x O Os O CM CM OO Xrj-XTT tr rf n O O' O X 00 CM «O O Tt 00 X CM - a •7 *O g M 5 o ÖD 2 o 4> c 8» 5* «D. J3 •5 5 ÖT) ss CCOs ÖD «2 Q Co x 5 oc cm r-T »-T Tf 8' G 8 M 5 8, 7-s o 3 .N V |-S ■Ss f2 o I c - 2 S *1 o w 4> X) §5 Q M Is «J t?: ■sil “gl 00 73 •2 00 oS ert O 00 73 o Q5” 5 *.2 3 <n -tj- r- IC» IT) X X Os o r-' x o\ oo h .5 c o .=58^ t 2 ir CM O CM rn O' O'C'CIOO'C'-C" O r- CM q iri x* r-’ cm ie' oo -■- O X Os »r> CM Tt O TT O' m O X m cm x O' c"> O cn Tj" Os Tt Tt o cn •'t O' m’ Tt x cm oo’ Tf m «o o cn *-< O to *o io tT CM C' OO CM X X 7t cm »o q x TT IO to - Os 5 c C G J2 2 rj g -a-al O O i ©IOIOocOO^ r- oo Os w. r-‘ os rt O »o m »o \o O' to 00 »o *o o a o Q J5 IO 00 oo O oo cm oo r- to x Tt x rf r- x S g g 3 8 2 8 8 o .2 1 o "c O “O c S :- - •E c 2 g> 8 2 Os c- O' m r~- tt rr CM Ti- «O oo Tf CM *o io »o x q cn »o oo X* X OO CM C-’ x r- wh o> Os oo m 3 "2 o oo *3 g> o 8 G 8 E 5 o o s T3 a§ 13* 8 X Ct o Ö0 a •5 o S3 4-» <U (D X 72 -8 CZ> Q “g5S.M0.2c="5 an O n u a 5 u. as O o ffl U Q M o Q "c 2 E S -s ■Sis' 8 t O - n •B C <U M TJ O E5 8 s 5 .2 - •8 f -8 d f 5 8 a S O O "3 3 fe-g, 2 -8 c 2 O' cm r- rt cm m r. *s «t j cm -H m m a a» Q

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 113