i r 11 11 4 ffs I 10 10 i 0 H •P H h 1 10 11 s s - I I pi 2-S i 31 Ig i I u „-o-f ’iïih VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. STAAT II. G F I J D E C B A Totaal. Prijsklassen. Revue. Sport. Tentoonstellingen. Concerten. Ballet. Opera en operette. Toneel. 35 192 3 000 408 921 180 810 273 190 110 10 016 1 252 870 3 053 2 185 475 18 313 ƒ0,01 t./m. ƒ0,49. 10 959 1 500 211 577 200 254 541 245 51 685 928 1 496 055 2 526 896 1 225 11 468 0,99 0,50 11 372 24 500 461 087 217 943 47 717 3 153 69 648 4 251 419 5 137 932 14 292 36 801 1,99 In 507 88 729 211 982 40 564 230153 7 071 120 111 26 591 835 009 109 301 3,99 45 236 59 021 4 793 1 861 20 235 10 859 185 094 43 089 5,99 .,4,- 4 779 3 536 3 447 2512 26 260 6 866 5 120 6,— en hoger 7 230 497 58 030 162 965 1 357 367 647 900 862 152 274 207 62 886 16 570 10 896 666 224 092 Totaal in 1954 69 991 129 947 1 314 083 697 624 641 917 30 486 248 364 7 125 644 49 805 10 615 121 307 260 1953 67 926 263 351 1 173 287 765 699 464 225 259 065 7 576 583 36 822 70 048 10 967 169 290 163 1952 0,5 1,5 12,5 5,9 7,9 2,5 66,4 0,1 0,6 100, 2,1 In pCt. van het totaal 1954. 0,7 1,2 12,4 6,6 6,1 0,3 2,3 67,1 0,4 2,9 100, 1953. Idem 0,6 2,4 10,7 7,- 4,2 0,3 2,4 69, 0,7 2,7 100, 1952. Idem Gemiddeld per toegangsbewijs besteed be- 0,55 2,82 1,23 0,91 0,64 2,09 1,08 4,31 3,30 2,68 1,15 drag 1954 0,48 2,73 1,15 0,76 3,83 1,94 0,99 0,65 3,06 2,37 1,07 Idem 1953 0,45 2,44 1,17 0,75 3,83 1,86 0,94 0,65 2,97 2,26 1,05 Idem 1952 STAAT III. Hondenbelasting (belastingjaren 1950 t./m. 1954). Oninbare posten. Aantal 231 12.972,— 29.612,— 342.348,— 15 3 220 384.932,- 980 159 84 31 21 642 1 811 2 629 9 089 20957 21 271 340 1 168 1 628 3 588 1 252 2 212 1950 312 14.702,— 24.083,— 362.035,— 15 4 930 400.8'0,- 1 454 283 1 543 10 844 21035 21 382 35 21 735 2 439 2 350 318 60 2 149 1 006 1951 1 066 313 14.827,— 24.929,— 378.241,— 15 417.997,- 4 504 929 1 677 37 21 704 235 1 367 12 266 21 012 21 342 1 714 1 995 325 61 1952 1 993 927 988 162 12.349,— 22.126,— 379.570,— 414.045,- 16 3 414 643 172 20 893 39 21 220 102 1 278 1 341 1 690 12 631 20 545 288 735 1 640 837 1953 1 965 718 6.477,— 20.474,— 387.797,— 414.748,- 16 4 132 568 80 20 878 12 1 066 1 227 1 288 13 180 20 195 20 581 260 37 797 809 1 907 1 527 1954 Belasting op Aantal in 1954 Houders van honden aangeslagen naar een inkomen Filmvoorstellingen [ers dan in bioscopen. Honden afgemaakt in het asyl. 00 •o Bioscoop voorstellingen. .88 Honden afgegeven aan de politie. 2 ÏS u- X fï 1) De cijfers hebben sedert het vorige verslag wijziging ondergaan ten gevolge van nagekomen aanslagen, ontheffingen en oninbare posten. De teruggang in het bezoek aan toneelvoorstellingen moet worden toegeschreven aan De stijging in de laatste jaren van het aantal afgegeven toegangsbewijzen voor tentoonstellingen is een gevolg op 2 Juli 1952 in exploitatie genomen miniatuurstad „Madurodam”. I' is s- d C4 C4 d •i-8 2 c Ï5 H Variété, cabaret, danspartijen, vermaak i door verenigingen. 2, 1 ffl -o c L u Ss-8 s 2 O U H) K x x re na re de sluiting op 1 Mei 1954 van „De Kleine Comedie” aan het Spui. -4.-..~i^ van het steeds toenemend bezoek aan de 1 710 vermakelijkheden (belastingjaar 1954). van Gemeentewege uitgereikte of afgestempelde toegangsbewijzen in onderstaande prijsklassen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 114