10 12 1 I VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. Straatbelasting (belastingjaren 1945 t./m. 1954). STAAT IV. Ontheffing na reclame. Factor. Bedrag der kohieren. Oninbare posten. 2’4 3.303.820,— 3.141.603,— 1945 73 758 161.492,— 725,— 2% 1946 70 214 3.152.548,— 21.423,— 470,— 3.130.655,— 25/4 1947 70 421 3.175.762,— 876,— 3.164.397,— 10.489,— 25/4 1948 70 817 3.193.743,— 4.742,— 720,— 3.188.281,— 25/4 1949 71 243 3.218.407,— 4.046,— 780,— 3.213.581,— 25/4 1950 71 912 3.259.429,— 1.517,— 993,— 3.256.919,— 25/4 1951 73 585 3.324.835 1.638,— 896,— 3.322.301,— 25/4 1952 75 113 3.406.258,— 2.423,— 1.028,— 3.402.807,— 25/4 1953 76 511 1.048,— 3.475.098,— 3.473.933,— 117,- 1954 77 692 25/4 3.550.173,— 1.023,— 3.549.150,— Klassen. Belastbare opbrengst. Aantal Bedrag. Bedrag. rtauiai percelen. lste klasse Beneden 100,— 5 736 15.479,— 61 99,— 5 797 15.578,— 2de 200,— 5 679 39.041,— 36 192,— 5 715 39.233,— 3de 200.— 300,— 7 773 104.211, 9 88,— 7 782 104.299,— 4de 500,— 18 333 434.031,— 24 426,— 18 357 434.457,— 5de 500,- 800,— 25 848 1.064.210,— 25 765,— 25 873 1.064.975,— 6de 800,— 1.200,— 9 290 604.462,— 2 94,— 9 292 604.556,— 7de 1.200,— 1.600,— 2 358 241.127,— 2 358 241.127,— 8ste 1.600,— 2.000,— 920 129.811,— 2 328,— 922 130.139,— 9de l 2.000,— 2.800,— 692 136.423,— 4 593,— 696 137.016,— 99 10de 2.800,— 332 4.000,— 97.273,— 332 97.273,— 11de 4.000,— 6.000,— 257 123.506,— 3 875,— 260 124.381,— 12de 8.000,— 6.000,— 107 74.180,— 2 1.087,- 109 75.267,- J, 13de 8.000,en daarboven. 481.724,— 199 199 481.724,— Totaal 77 524 3.545.478,— 168 4.547,— 77 692 3.550.025,— STAAT V. de belastbare percelen in groepen naar de kadastrale huurwaarde de toestand op 1 Januari 1954). Belasting jaren. Aantal belastbare percelen. Normale belasting (Art. 6, le lid, der Verordening). Aantal percelen. In staat V komen de belastingbedragen niet meer dan eenmaal door kan het totale belastingbedrag verschillen met staat IV. Zuiver bedrag der belasting. 1) Totaal aantal percelen. Totaal bedrag der belasting. 1) De bedragen over de laatste jaren zullen nog wijziging ondergaan ten gevolge van nog te verlenen ontheffingen en verhoging van het bedrag der oninbare posten. Straatbelasting (belastingjaar 1954). Rangschikking van met opbrengst der belasting voor iedere groep naar 3/4 belasting (voor één voorziening). (Art. 6, 3e lid, der Verordening). 1) In staat IV komt voor het totale bedrag, dat aan belasting ten kohiere is gebracht. In de kohieren kan een bedrag meer dan eenmaal voorkomen, b.v. door verkoop in de loop van het belastingjaar. 100— tot voor. Hit - 300,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 115