10 =11 lï! Ö-85 h h’ --*) 13 52,— 12 38? w V VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. SOORT ONDERWIJS. 1949/50. 1950/51. 1951/52. 1952/53. 1953/54. 127.606 949,— 1.695,— 86.922,— 9.266,— 9.304,— 654.105,— 727.633,— 2.779,— 3.766,— 247.301,— 7.316,— 12.422,— J» 8.068,— 8.404,— 809 1.195,— 6.213,— 8.258,— 9.017,— 11.181,— 12.543,— 4.829,— 7.677,— 11.073,— 12.504,— 7.386,— 6.238,— 8.087,— 8.753,— 8.832,— 11.170,— 2.109,— 2.474,— 3.295,— 2.186,— Totaal ƒ1.883.994,— ƒ2.084.080,— ƒ2.321.202,— ƒ2.139.068,— 155.966,— De aanslagen zijn nog niet opgelegd. 5» JJ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 67.560,— 36.494,— 2.432,— 217,— 2.004,— 210,— 1.332,— 8.915,— 1.828,— 11.051,— 2.510,— 186,— 1.024,— 10.615,— 2.736,— 252,— 2.681,— 490,— 105.790,— 291.502,— 8.113,— 35.015,— 121.246,— 335.084,— 12.491,— 2.910,— 230.584,— 82.289,— 59.070,— 27.314,— 7.165,— 7.085,— 39.506,— 78.922,— 18.823,— 80.096,— 58.799,— 22.498,— 5.554,— 5.921,— 15.928,— 8.942,— 3.603,— 4.529,— 2.669,— 1.283,— 514,— 145,- 10.073,— 2.572 82.564,— 61.755,— 28.215,— 6.651,— 7.606,— 12.951,— 7.050,— 3.049,— 4.103,— 1.398,— 494,— 272,— 72,— 16,- 1.476,— 248.113,— 99 t en met 1953/1954) met opgaaf de toegepaste gezinsreductie. BEDRAG DER ZUIVERE OPBRENGST. Schoolgeldheffing (schoolgeldjaren 1949/1950 tot pensaties wegens de ingevoerde tariefsverlagingen en i 99 99 233.485,— 99 99 f 138.572,— 326.838,— 62.952,— 3.062,— 528,— 74.435,— 22.636,— 14.479,— 12.508,— 2.621,— 644.106,— 171.815,— 3.495,— 1.244,— 193.799,— 63.656,— 57.033,— 163.789,— 294.021,— 59.514,— 2.353,— 385,— 71.385,— 21.775,— 14.606,— 9.161,— 2.053,— 550.937,— 154.893,— 2.503,— 972,— 174.057,— 57.358,— 53.313,— 292.581,— I” STAAT VI. van de uit 's Rijks kas te verlenen com- Openbaar voorbereidend lager onderwijs gewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie voortgezet gewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie uitgebreid lager onderwijs compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie buitengewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie Bijzonder gewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie voortgezet gewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie uitgebreid lager onderwijs compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie buitengewoon lager onderwijs (van 1 Januari 1950 af wordt het schoolgeld door de Gemeente geheven) compensatie gezinsreductie Openbaar middelbaar onderwijs compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie voorbereidend hoger onderwijs compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie Middelbaar technische school compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie Zeevaartschool compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie Visserijschool compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie Cursussen tot opleiding voor de examens le, 2e en 3e stuurman Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorbe reidend onderwijs Avondcursus tot opleiding voor onderwijzer (geopend op 1 September 1950) Openbaar handelsavondonderwijs Gemeentelijke Centrale school voor machineschrijven en stenografie Openbaar avondnijverheidsonderwijs voor meisjes en voor oud-leerlingen van de scholen voor buiten gewoon lager onderwijs Openbaar avondnijverheidsonderwijs, voorbereidend tot de visserijschool 1 uinbouwwintercursus Ox Ö0 J- o S o t» C/7 ^0 Éf§ 5^0 o o w -- IT) •05 u. X> O s I .2 219.806,— 53.810,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 116