1 KEURINGSDIENST VAN WAREN VOOR HET GEBIED 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. K.B. van 19 Juni 1954, no. 15, waarbij aan Ringers’ Cacao- en Chocoladefabrieken N.V. te Rotterdam toestemming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding „suikervrij” voor chocolade-producten; Ministeriële beschikking van 29 Juni 1954, no. 9308, afdeling G.B., tot aanwijzing van gemeenten waar slechts met gejodeerd zout bereid brood aanwezig mag zijn; Ministeriële beschikking van 5 Juli 1954, no. 9621, afdeling G.B., waarbij aan J. P. Spruit te Zwolle toe stemming wordt verleend tot het bezigen van de aan duiding „gesteriliseerd” voor soep in flessen; K.B. van 9 Juli 1954, no. 320, tot nadere wijziging van het Bierbesluit (Warenwet); K.B. van 13 Juli 1954, no. 12, waarbij aan de N.V. Kaasfabriek Oud-Holland te Bodegraven toestemming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding ,Koboko-Dieetkaas” K.B. van 17 Juli 1954, no. 12, waarbij aan de Ban ket- en Suikerwerkfabriek J. Biesbroek te Delft toestemming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding „voor suikerzieken” voor kauwgum; K.B. van 26 Juli 1954, no. 371, tot nadere wijziging van het Wijnbesluit; Ministeriële beschikking van 2 Augustus 1954, no. 11055, afdeling G.B., tot aanwijzing van gemeenten waar slechts met gejodeerd zout bereid brood aan wezig mag zijn; K.B. van 3 Augustus 1954, no. 27, waarbij aan de Cacao- en Chocoladefabrieken Bensdorp N.V. te Bussum toestemming wordt verleend voor het bezigen van de aanduiding „geschikt voor suikerzieken” voor chocolade; K.B. van 10 Augustus 1954, no. 17, waarbij de firma W. H. Taconis te Leeuwarden toestemming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding „suiker vrije cocoskoekjes voor diabetici” voor biscuits; Ministeriële beschikking van 12 Augustus 1954, no. 11054, betreffende de erkenning van een autoriteit voor het afgeven van bewijzen van oorsprong voor Samoswijn; K.B. van 17 Augustus 1954, no. 393, tot wijziging van het Koffie- en theebesluit; K.B. van 17 Augustus 1954, no. 21, waarbij aan de firma Wed. E. van der Zande, Meelfabriek „De Waal”, te Beneden-Leeuwen toestemming wordt ver leend tot het bezigen van de aanduiding „Pasanomeel, tarwemeel voor zoutloos brood”; K.B. van 30 Augustus 1954, no. 419, tot nadere wij ziging van het Jamlimonadebesluit (Warenwet); K.B. van 30 Augustus 1954, no. 420, tot wijziging van het Eierenbesluit (Warenwet); In het jaar 1954 zijn de volgende besluiten en be schikkingen afgekondigd: K(oninklijk) B(esluit) van 19 Januari 1954, no. 19, tot nadere wijziging van het Koffie- en theebesluit; K.B. van 29 Januari 1954, no. 7, waarbij de N.V. C. Polak Gzn. te Groningen toestemming wordt ver leend tot het bezigen van de aanduiding „Diaran respectievelijk Diaroj voor Diabetici”; K.B. van 25 Februari 1954, no. 24, waarbij de N.V. Silfhout te Schiedam toestemming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding „voor diabetici” voor een puddingpoeder; K.B. van 9 Maart 1954, no. 19, waarbij de N.V. Nederma te Amsterdam, de firma E. J. Swaab te Amsterdam, de N.V. Cacao- en Chocoladefabriek Union te Haarlem, de firma H. ten Herkel te Hil versum, de N.V. Droste’s Cacao- en Chocoladefabriek te Haarlem, Séchaud Fils te Haarlem, de N.V. Han delmaatschappij Nedigepha te Amsterdam, de N.V. Cacao- en Chocoladefabriek Bensdorp te Bussum en de Pharmaceutisch-Chemische Fabriek Kraepelien en Holm te Zeist toestemmingen worden verleend tot het bezigen van de aanduiding „suikervrij”, resp. „ge schikt voor suikerzieken”, resp. „voor diabetici” voor door genoemde firma’s in de handel te brengen waren; K.B. van 7 April 1954, no. 156, tot wijziging van het Vlees- en Vleeswarenbesluit (Warenwet) en van het Algemeen besluit (Warenwet); K.B. van 7 April 1954, no. 25, waarbij de N.V. Ver- eenigde Veluwsche Melkproductenfabrieken te Nun- speet toestemming wordt verleend voor het gebruik van de aanduidingen Bear Brand chocoladecrême, Bear Brand vanillecrème, Bear Brand caramelcrême en Bear Brand mokkacrème; Ministeriële beschikking van 3 Mei 1954, no. 5942, (stempelbeschikking eieren); K.B. van 8 Juni 1954, no. 257, Consumptieijsbesluit (Warenwet); K.B. van 15 Juni 1954, no. 24, waarbij aan de Coöperatieve Melkcentrale C.M.C. te Spijkenisse toe stemming wordt verleend tot het gebruik van de aan duiding „C.M.C. dieetkaas”; K.B. van 15 Juni 1954, no. 25, waarbij aan de C.P. Fabrieken N.V. te Groningen toestemming wordt verleend tot het gebruik van de aanduiding „Bru- nella” voor advocaat met cacaosmaak. K.B. van 15 Juni 1954, no. 26, waarbij de N.V. Pre- servenbedrijf te Breda toestemming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding „Product voor lijders aan suikerziekte” voor vruchtenproducten; BIJLAGE 11 Uitvoeringsbesluiten Warenwet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 117