I i- 11 Totaal waarschuwing worden Totaal 1 152 Totaal 4.079 12 Op de kwaliteit van wild en gevogelte, bij poeliers en venters en op de zindelijkheidstoestand op markten en veilingen en in bedrijven werd intensief toezicht uitgeoefend. In de volgende staatjes wordt van deze werkzaam heden een overzicht gegeven. Inspecties van: poelierswinkels markten en veilingen bedrijven van venters slachtplaatsen Alle onderzochte monsters voldeden aan de ge stelde eisen. Door particulieren werden talrijke klachten inge diend over leveringen van ondeugdelijke waren, over waargenomen vervalsingen en onhygiënische toe standen. In totaal werden 312 klachten ingediend en wel over: aardappelen 1; alcoholhoudende dranken 2; beschuit 3; brood 9; bijtring 1; citroenolie 1; choco lade 10; consumptieijslcroquetten2; eendeneieren!; gebak 7; groenten 3; groente in blik 2; haarkleurmid- del 1; haarnet (plastic) 1; kapokbedden 6; karnemelk 3; kinderspeelgoed 1; kippeneiwit 1; kippenpoulet 1; koffie 2; limonade 1; meelproducten 1; melk 22; melkproducten 3; nierbroodje 1; saucijzenbroodje 1; 37 3 4 1 Keuring van: levend pluimvee geslacht pluimvee toebereid pluimvee poulet wild Afgekeurd: geslacht pluimvee levend pluimvee wild pluimvee poulet In talrijke melkbedrijven, consumptieijsbereidplaat- sen en bakkerijen werd het bedrijfswater onderzocht. Ten behoeve van enige centrale drinkwaterleidin gen werden regelmatig onderzoekingen verricht. I. Aantal partijen (371 stuks) 22 stuks) 9 stuks) 10 kg) 413 212 147 380 a. Wasmiddelen. Van de 93 onderzochte monsters bleekwater en chloorbleekloog hadden er 4 een te laag gehalte aan actief chloor. Een paar monsters zeeppoeder bevatte waterglas zonder dat dit op de verpakking was aangegeven, terwijl van twee andere monsters het vetzuurgehalte te laag was. Hetzelfde euvel vertoonde een monster zeep. b. Kapok en beddegoed. Verschillende malen werd geconstateerd dat ma trassen en kussens, welke als nieuw werden verkocht, met gebruikte kapok waren gevuld. Hiervoor werd 3 maal proces-verbaal opgemaakt. c. Kinderspeelgoed. Van een tweetal partijen kleurkrijt waren sommige krijtjes loodhoudend en moesten derhalve uit de han del genomen worden. d. Cosmetische middelen. In dit jaar werd bij het onderzoek van verschillende merken haarverf geen paraphenyleendiamine aange troffen. De inhoud van een monster soeparoma was lager dan op het etiket was vermeld. In slasaus werd eenmaal te veel benzoëzuur aan getroffen, terwijl twee andere monsters van dit pro duct minder eigeel bevatten dan gebruikelijk is. Japanse soja bleek met benzoëzuur geconserveerd te zijn. Een pakje gedroogde soep met ham had een te laag kreatininegehalte. Door microscopisch onderzoek kon worden vastge steld, dat een monster gedroogde champignonsoep geen champignons maar boleten bevatte. De als gesteriliseerd aangeduide soep bleek her haaldelijk onvoldoende steriel te zijn. Deze partijen werden steeds aan de handel onttrokken. Uit bovenstaande cijfers kan worden geconclu deerd, dat vele slagers sulfiettoevoeging thans achter wege laten of veel minder gebruiken. Ook het getal dergenen die de toegestane hoeveelheid wel eens 4 a 10 keer overschreden, nam af. In 2 gevallen was er wegens de verkoop van on deugdelijke waar aanleiding proces-verbaal op te maken. In 45 gevallen kon met een volstaan. Ingediend werden 117 klachten betreffende wild en gevogelte. Bij onderzoek bleken er 32 gegrond te zijn, in die gevallen werden passende maatregelen genomen. Aantal partijen. 904 1 472 121 483 45 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Andere eet- en drinkwaren. Vleesextracten en bouillonblokjes. Ingezonden monsters. Water. Aantal. Als „waren” aangewezen artikelen. Aroma, jus en soep. 1 099

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 127