11 2. 4. 5. ’s-Gravenhage, Januari 1955. 13 De directeur, Dr. W. MEIJER. slaatje 1; snoepgoed 6; soep 3; spijsvetten 15; suiker 2; suikerwerken 3; vis 41; vleeswaren 2; vruchten 5; wild en gevogelte 117; yoghurt 3zemelen 1 Voorts kwamen klachten binnen omtrent: het onvoldoende afdekken van eetwaar in winkel; het vullen van matrassen met gebruikte kapok; onzinde lijkheid in restaurant; aanwezigheid van glas in flessen van melk en yoghurt; het verkopen van was middelen naast melk; onaangename geur in woonhuis, afkomstig uit winkel; het verpakken van eetwaar in een woonhuis; het bewaren van eetwaar in een woon huis; aanwezigheid van torren in een bakkerij; onhy giënische behandeling bij de verpakking van eetwaar in winkel; het plaatsen van kratten met flessen melk op straat; het spoelen van bussen en emmers met slootwater door veehouder; aanwezigheid van geld stukken in een automaat van kauwgomballen; het verkopen van melk uit een uitgiftelokaal aan parti culieren; het onhygiënisch neerzetten van levensmid delen op open plaats; het bewaren van melk in vuile bussen; onzindelijkheid in een bakkerij; onzindelijk heid in een suikerwerkfabriekje; het verkopen van koffie aan verbruikers door particulieren; aanwezig heid van oude melkresten in flessen melk. Van 312 klachten waren 119 gegrond. Voor onderstaande instellingen werden de navol gende onderzoekingen verricht: Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage: 104 mon sters water. Openbaar Slachthuis te ’s-Gravenhage: 2 monsters water; 1 monster kopvlees; Gemeentelijke Dienst v. Haven- en Marktwezen te 's-Gravenhage: 1 monster vloeibare voeding voor planten en bloemen. Centrale Contróle-Dienst te ’s-Gravenhage: 1 monster melk. Secretariaat van „De Nederlandse Padvinders” te ’s-Gravenhage: E monster water. N.V. Westlandse Drinkwaterleiding te Monster: 30 monsters water. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 1. 3. 6. Bijzondere onderzoekingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 128