I •1 11 i 14 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Tabel G. Overzicht processen-verbaal. I zaak nog in behandeling. 's-Gravenhage I 's-Gravenhage (2). I zaak met een boete van 50, ’s-Gravenhage (1). ’s-Gravenhage (8); Rijs- 's-Gravenhage (3). ’s-Gravenhage (3). Wassenaar 1 ’s-Gravenhage (3); Wassenaar (1). ’s-Gravenhage (2); Wassenaar (1). 1 zaak geschikt met 10,—. ’s-Gravenhage (1 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). I zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1 art. 12 lid 1 (Te laag melkvetgehalte in roomijs.) Eierenbesluit. art. 12 lid 1 onder b. (Het afieveren van eendeneieren zonder het ver eiste stempel.) Consumptieijsbesluit. art. 3 sub a. (Reactie van Storch positief.) art. 3 sub c. (Colibacteriën aanwezig.) Algemeen Besluit. art. 1 lid 1 onder c. (Bereidplaats en voorwerpen in onzindelijke staat.) art. 2. (Bewaren van eet- en drinkwaren, zodanig dat verontreiniging niet wordt voorkomen.) Broodbesluit art. 10. (Te laag gewicht aan droge stof.) art. 11 lid 2 en 3. (Te weinig melkbestanddelen in melkbrood). art. 1 lid 1 onder c, e en f. (werkplaats onzindelijk onderscheidenlijk vloer ondeugdelijk onderscheidenlijk wanden niet af- wasbaar.) art. 1 lid 1 onder c onderscheidenlijk art. 3. (Onzindelijke bakkerij en broodwagens.) Delft (2); ’s-Gravenhage (6); Wasse naar (1). Delft (3); ’s-Gravenhage (10); Maas sluis (1); Rijswijk (2); Voorburg (1); Wassenaar (3). Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 1 zaak met een boete van 3 x ƒ7,50 1 zaak geschikt met f 15, Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. Jam- limonadebesluit. art. 23 ten 5 jo. art. 2 lid 1 sub g jo. art. 2 lid 2 sub c. (Vruchtensap met conserveermiddel.) art. 23 lid 5 jo. art. 3 lid 1 en 2 onderscheidenlijk art. 23 lid 5 jo. art. 2 lid 1 sub k jo. art. 2 lid 2 sub b. (Puddingsaus onderscheidenlijk aardbeienpulp met conserveermiddel.) art. 3 sub b. (Te veel bacteriën). art. 3 sub b en c. (Te veel bacteriën onderscheidenlijk colibac teriën.) Delft (1); wijk (1). Honingbesluit art. 4 lid 3. (Te laag nettogewicht.) 3 zaken met boeten van ƒ25,tot ƒ30,-. 1 zaak met een boete van 3 x J 15,- 3 zaken geschikt met f 15,tot ƒ80,—. 2 zaken met boeten van 50,tot ƒ60,—; 23 zaken geschikt met ƒ23,tot ƒ200,— 10 zaken nog in behandeling. Delft (5); Gouda (2); ’s-Gravenhage (16); Leidschendam (2); Monster (1); Naaldwijk (3); Schipluiden (2); Stol wijk (1); Voorburg (1); Wassenaar (2). art. 3 sub a, b en c. (Reactie van Storch positief onderscheidenlijk te veel bacteriën onderscheidenlijk colibacteriën aanwezig.) 2 zaken met boeten van ƒ10,tot ƒ25,-; 7 zaken geschikt met f 10,tot ƒ60,— 1 zaak nog in behandeling. 4 zaken geschikt met ƒ30,tot ƒ75,-. 3 zaken geschikt met ƒ25,tot ƒ60,—. 18 zaken geschikt met 25,tot ƒ100,—; 2 zaken nog in behandeling. 1 zaak met een boete van ƒ50, 6 zaken geschikt met ƒ30,tot fis—-. 2 zaken nog in behandeling. Omschrijving van de overtreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 129